Nattvolley

Nattvolley är en skolturneringsform som de senaste åren arrangerats i Habo, och varit den enskilt mest framgångsrika rekryteringskampanjen för klubbens ungdomsverksamheten. Turneringen genomförs en fredagkväll där klasslag från utvalda skolor möter varandra. Att arrangera nattvolley kräver ett stort arrangemang, men det är ett mycket viktigt inslag för att både rekrytera spelare samt synas på ett positivt sätt utanför föreningen. Därför rekommenderar vi starkt att volleybollklubbar runt om i Sverige arrangerar nattvolley.

Varför nattvolley? Historien bakom

Nattvolley har arrangerats i Habo fem år i rad och var redan första gången en succé. Sedan dess har antalet deltagande lag ständigt ökat och det är vårt absolut största enskilda rekryteringsevent. Det började med ca 20 lag men år 2013 sköt lagen i höjden, 47 st, och flera av spelarna hade ingen tidigare erfarenhet av volleyboll. 2014 passerade vi 50-strecket och 2015 slog vi återigen rekord med hela 62 lag.

Det som gör Nattvolleyn till en så bra rekryteringskanal är att kompiseffekten blir total. Ifall ett barn i en klass går tränar volleyboll och därför bildar ett lag, blir det tre stycken som testar på volleyboll kanske för första gången.

Vi försöker inför nattvolleyn ligga på barnen i klubben att nattvolleyn precis som skolvolleyn i första hand är en rekryteringskanal. Därför ska ”våra” spelare i så stor utsträckning som möjligt bilda lag med klasskompisar som ännu inte är volleybollspelare. Laget kanske inte vinner turneringen men tre personer får för första gången uppleva glädjen med volleyboll.

För att visa tydligt för klubbens barn att Nattvolleyns främsta mål är nyrekrytering har vi ett fint pris för den klassen med flest anmälda lag. För att lyckas vinna det priset måste man få med sig de som inte redan är volleybollspelare, vilket ju är syftet med hela turneringen

Hela Nattvolleyn ska präglas av öppen inställning till nya spelare och prestationer utefter sina egna förutsättningar. Självklart ska det också vara roligt, något exempelvis uppmuntran till utklädnad bidrar till. Resultatet är sekundärt, något som även våra spelare tycker är roligt som omväxling till den i normala fall mer resultatinriktade tävlingsidrotten. Därför är nattvolley en succé för alla inblandade, och en stor möjlighet för en volleybollklubb att växa.

Att planera nattvolley

När man sätter sig ner för att planera nattvolley är det några viktiga saker man måste bestämma, dessa ska bestämmas långt före turneringen är tänkt att hållas så att man har god framförhållning och hinner förankra allt i föreningen.

När och var
Vilket datum, vilken tid och vilken plats bör bestämmas tidigt. Dels för att man ska kunna boka och få den halltid man vill men också för att snabbt kunna boka upp klubbens medlemmar att hjälpa till

För vilka
Att rikta sig till alla blir sällan bra, man måste helt enkelt göra vissa avgränsningar. Bestäm tidigt vilka årskurser ni vill rikta er mot samt vilken/vilka skolor. De skolor man riktar sig mot ska man vara beredd att besöka för att rekrytera, men man kan givetvis ha anmälan öppen för lag även från andra skolor.

Tävlingsform
Hur ska tävlingen vara uppbyggd? Man kan ha enskilda tävlingar i de olika årskurserna, klasslagen kan själva få bestämma nivå eller så gör man en stor tävling av det. Rekommenderade spelformer är följande:
Åk 0-1 level 0
Åk 2    level 1
Åk 3    level 2
Åk 4-6 U11 (volley 1000, level 3)
Åk 7-9 U15 (volley 2000, fyrmannavolley)

Att spela matcher på tid är varmt rekommenderat när man arrangerar nattvolley, då det dels gör att man får fler matcher och dels ökar möjligheterna att följa utsatta tider. Vi rekommenderar att man spelar matcher om 8 minuter med två minuters paus mellan varje match, det kräver snabbt tempo men är fullt möjligt med bra tävlingsledning.

Priser
Priser lockar barn, så enkelt är det. Bestäm i vilka kategorier det ska finnas priser. Exempel på priskategorier är:
*Vinnare
*Bästa lagnamn
*Bästa utklädnad
*Klassen med flest anmälda lag
*Bästa hejaramsa

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för vad man kan prisa, och devisen bör vara ju fler priser desto bättre. Exakt vad priserna är kan man bestämma i efterhand. Kolla intresset hos sponsorer ifall de har något att ge bort, ifall det finns supporterprylar för er förening kan man använda det, och godis är alltid ett alternativ.
Erbjud sponsorer att synas i marknadsföringen för turneringen i utbyte mot priser.

I Habo får alla i kidsvolleyklasserna medalj samt några specialpriser medan i de äldre tävlingsklasserna får vinnaren och tvåan pris, och några specialpriser delas ut även i de klasserna.

Marknadsföring och rekrytering av deltagare

Att arrangera en turnering och hoppas att lag anmäler sig går inte. Gör en plan för hur ni vill synas (affischer, media, internet etc) samt hur ni ska rekrytera deltagare. Att hålla i lektioner i kidsvolley/volleyboll är det överlägset bästa sättet att rekrytera lag. Kontakta idrottslärare på de skolor ni vill ha med och erbjud er att komma och hålla i lektioner. Fungerande lektionsplaneringar samt övrig info om hur man går tillväga kommer inom kort finnas under under idrottslektioner. Från Habo Wolley skickade vi ut följande mail till idrottslärare nattvolley till lärare

För att marknadsföra nattvolleyn när man har en lektion bör man ha med sig en lapp att dela ut till eleverna, dela ut till alla även de som inte vill ha. Många barn vill egentligen, men vågar inte när ledarna i klassen säger nej. I foldern bör viktig information finnas med (se lappen). Habo Wolleys lapp såg 2014 ut såhär:

Hantera anmälan

Att administrera anmälningar kan göras på flera olika sätt, vi har i Habo Wolley provat två sätt, mail och google docs, och båda har sina fördelar. I en anmälan bör följande finnas med:
Lagnamn, klass, skola, namn på lagmedlemmar och kontaktuppgifter till vuxen. Ifall eleverna själva får välja tävlingsklass ska det också finnas med.

Mail
Att ta emot anmälan på mail gör det lättare för deltagarna att anmäla sig, men man själv måste hela tiden flytta över allt i excel eller liknande för kunna hantera anmälningarna enkelt och få en bra översikt. Man måste dessutom själv skicka bekräftelsemail.

Docs
Google Docs har fördelen att anmälan blir lätthanterlig, man får allting staplat direkt och bekräftelse på anmälan kommer automatiskt. Nackdelen är att man får en knepig länk att anmäla sig på, vilket man visserligen kan komma runt ifall man kan få den länken väl synlig på klubbens hemsida och förklarar att man ska gå in där och anmäla sig.

Tillsätta funktionering
För att arrangemanget ska lyckas krävs att hela föreningen engageras. Dömning,  eventuella coacher, uppdatering av spelschema och tävlingsledning, kioskbemanning, registrering, hallchef, resultatansvarig osv kräver att man är många. Bestäm långt i förväg vilka som ansvarar för vad så förenklar det för alla inblandade.

Funktionärers roller

Domare – En domare krävs på varje plan. Ser till att regler följs, men ska gå efter devisen att hellre fria än fälla.

Poängräknare – På varje bana ska det finnas en poängräknare. Dennes uppgift är också att rapportera resultat till resultatansvarig. Upp till runt årskurs 6 kan domare och poängräknare vara samma person.

Resultatansvarig – En resultatansvarig i varje hall krävs, dennes uppgift är att ständigt ta emot föra in resultat manuellt och förmedla detta till tävlingsledarna

Tävlingsledare – En tävlingsledare per klass som för in resultat och uppdaterar tabeller. Dennes uppgift är att få fram eventuellt slutspelsträd eller totalvinnare. I kidsvolley krävs ingen tävlingsledare då resultaten inte spelar någon roll.

Hallchef – Hallchefens uppdrag är att berätta vilket lag som spelar kommande match samt reglera musiken. Musiken slås på  när matherna är färdigspelade, och när musiken tystnar startar nästa match.

Coacher – Har man ett överskott av funktionärer kan dessa med fördel användas som coacher på olika banor. Barnen tycker att det är häftigt och det ger en bra image för klubben.

Registrerare – Innan tävlingen börjar måste lagen registreras så att man vet att alla är närvarande. Det är registrerarens uppgift. Registreringen bör finns väl synlig i entrén. En bra grej är att alla lag som registrerar sig får spelschemat för sin tävlingsklass på ett a4-papper, så lagledaren kan bära ett med sig hela tiden.

Att vara ute i skolorna

Kontakta skolor och kom överens med idrottslärare om när ni kan komma och köra en lektion per klass i de skolor ni bestämt att ni ska rikta er mot.  Försök planera noggrant vad lektionen ska innehålla, eller använd er av de lektionsplaneringar som finns på volleybompa.se, och skicka sedan ut era skickligaste säljare som självklart har stenkoll på regler för respektive level. Försök samordna så att ni kan hålla flera lektioner i rad på en skola, då blir det betydligt lättare att få någon i föreningen att lägga tid på att hålla lektionen. Dessutom är det en fördel ifall man kan hålla alla lektioner inom några veckor, i tät anslutning till turneringen (1-4 veckor innan turneringen), så att barnen har spelet i färskt minne och fortfarande har en bra inställning till nattvolley.

Nämn nattvolleyn redan i början av lektionen och glöm inte att lämna ut lapp och berätta positivt om turneringen på slutet. Tro på att nattvolley är roligt och något eleverna vill vara med på, det sprider en positiv energi och gör barnen mer inställsamma till tävlingen.

Att göra veckan innan

Vissa saker kan man inte göra direkt, men de bör ändå göras innan tävlingsdag för att undvika onödig stress. När väl tävlingen är igång kommer tempot vara väldigt högt och för att minimera stressnivåerna bör man vara så förberedd som möjligt

Checka av med funktionärer
Se till att funktionärer och tävlingsledare är medvetna om vad de ska göra samt att det finns tillräckligt många, framförallt tävlingsledare och hallchefer. Helst en tävlingsledare per tävlingsklass samt en chef per hall, detta för att tävlingen ska kunna flyta på.

Kontrollera att det finns priser
Se till att det finns tillräckligt med priser så att ni har något att ge bort till alla ni tänkt prisa. Ifall det inte finns kör ett extra race med sponsorer för att se om någon vill ge något, annars köp godis.

Gör spelschema
Beroende på antal lag, vilka tävlingsklasser ni har samt hur många planer ni har tillgång till kan spelschema se ut på så många olika sätt. Men våra rekommendationer för hur man gör spelschema finns här. Att framförallt tänka på när man arrangerar Nattvolley är att alla ska få spela många matcher, och att man inte ska möta samma lag två gånger i så stor utsträckning det är möjligt. Ha ambitionen att alla matcher ska vara tillsatta med spelande lag redan innan, alltså inga omlottningar eller dylikt. Det förenklar avsevärt. Om ni ska ni ha slutspel? Gör ett slutspelsträd i förväg så att man lätt kan fylla i det när gruppspelet är färdigspelat.

Skriv ut spelschema, laglistor och matchprotokoll.
Spelschemat ska finnas uppsatt på många ställen i hallen samt vid varje hallsekretariat, se till att ha utskrifterna färdiga innan tävlingsdagen.Skriv ut laglistor för varje tävlingsklass som lagen kan pricka av sig på. Skriv även ut matchprotokoll. Det räcker med en liten lapp där det finns utrymme att skriva ner de båda lagnamnen samt resultatet. Dessa ska ligga vid varje bana så att domaren kan springa med dessa till tävlingsledaren efter varje match så han kan bokföra resultatet. Spelschema kan med fördel tryckas i A3-storlek, samt finnas tillgängligt via QR-kod.

Skicka ut välkomstmail
Skicka ut ett välkomst/påminnelsemail till lagansvariga. Detta är viktigt för att påminna om att det faktiskt är dags för turnering samt att alla kommer i tid. Ifall lag anländer sent kan det skapa mycket extra jobb.  Habo Wolleys välkomstmail såg ut såhär: välkomstmail nattvolley.

Genomföra tävlingen

Rigga hallen – allt som måste göras före barnen kommer
Se till att ni har tillgång till hallen/hallarna minst två timmar före turneringsstart. Det är mycket som behöver färdigställas, följande måste göras innan registreringen öppnar:
*Sätt upp nät, tejpa eventuella linjer, ställ fram plintar som domarstolar ifall utrymme finns, se till att det finns en boll av rätt sort per bana. Ha gärna ett enbollsnät hängande vid domarstolen där bollen förvaras då det inte är match.

*Sätt upp stora lappar vid varje bana som anger vilket nummer banan har.

*Ställ fram sekretariat i varje hall. Bord och stolar. Ställ en lap-top och en skrivare vid varje sekretariat, det underlättar jättemycket. Lägg en hög matchprotokoll vid varje plan.

*Ställ fram bord för registrering. Se till att det finns laglistor vid respektive bord. Sätt upp tydliga lappar om vilka som ska registrera sig vad. Registrering bör vara precis vid ingången till hallen så att den inte går att missa.

*Se till att alla datorer är uppkopplade med spelscheman framme så att man lätt kan fylla i resultat i realtid. Ha även slutspelsträd framme

Registrering

Innan man börjar spela ska alla lag registrera sig. Sätt upp ett bord för varje tävlingsklass där någon står med lista. När alla lag på listan är avprickade lämnas listan till respektive tävlingsledare. På detta sätt vet man att alla lag är där.

Gemensam information

Samla alla i den största hallen och hälsa välkomna och berätta lite kort om kvällen. Informera framförallt om vikten av att hålla koll på spelschemat och vara på rätt plats utsatt matchtid så att spelet kan rulla på planenligt. Berätta även om på vilket sätt matcherna ska spelas och hur turneringsformen ser ut.

Turneringen

Själva turneringen bör bestå av en första runda, en paus samt en andra runda.För att det inte ska bli kaos i kiosken kan man med fördel planera pauserna vid olika tillfällen för olika klasser.

Första rundan

Ifall ni spelar enligt rekommenderad tävlingsform med matcher om 8 minuter med 2 minuters paus mellan varje passar det utmärkt att spela musik mellan matcherna. När musiken startas slutar spelet (man spelar färdigt bollen, blir det då lika spelar man en avgörande) och så fort den tystnar kan första serven slås. Spelschema för hela första rundan finns redan och det är bara att ta in resultat och berätta vilka som är på tur att spela så ska det rulla på smärtfritt. Det viktigaste är att komma igång på utsatt tid, gör man inte det får man spela lite kortare matcher i början för att på så sätt komma ifatt spelschemat.

Pausen

Om man ska ha slutspel så har tävlingsledningen ett jättejobb att göra i pausen. Nämligen att snabbt få till och skriva ut nya spelscheman för de som ska spela vidare. Därför gäller det att ha så mycket som möjligt sammanställt när pausen börjar så att det bara är att kontrollera att allt stämmer och skriva ut spelschemat för andra rundan. Se till att ha folk redo att tejpa upp de nya spelschemana.

Andra rundan

Andra rundan skiljer sig inte speciellt mycket från andra rundan. Det är viktigt att alla lag som är med i de klasser som ska spela andra rundan får vara med, ingen ska åka ut nära första rundan är färdigspelad. Se till att hallcheferna i alla hallar tydligt berättar vilka som spelar första matchen på respektive plan i alla hallar, eftersom barnen kan befinner sig var som helst och inte vet spelschemat i förväg. Ifall andra rundan är ett slutspel där det till sist bara är final på en eller några banor, uppmana alla som är kvar att heja och bidra till stämning.

Prisutdelning

Prisutdelning är höjdpunkten på Nattvolleyn för många deltagare. Många priser gör att fler prisas, vilket gör det hela ännu roligare.

I kidsvolley är det väldigt uppskattat att låta alla lagen under kvällen önska en låt som de får marschera upp på prispallen till för att ta emot sina medaljer. Denna önskning ska i så fall göras i samband med anmälan.

Tävlingsledare och hallchef kan fungera som prisutdelare. Ifall man har ett representationslag i föreningen är det såklart en fördel ifall några av profilerna från det laget delar ut priserna.

Försök göra prisutdelningen stämningsfull med bra speaker och DJ. Genom att ha många priser i olika kategorier får man fler att stanna hela turneringen ut, vilket gör att det blir mer folk och bättre stämning på prisutdelningen.

Exempel på kategorier man kan ha priser i är:
*Bästa utklädnad
*Bästa fair play
*Bästa lagnamn
*Bästa hejarklack
*Bästa hejaramsa
*Klassen med flest anmälda lag