Föreningsstruktur

En föreningsstruktur skiljer sig självklart beroende på vilken verksamhet man bedriver, men en tydlig ansvarsfördelning i styrelsen är positivt för att få arbetet att ständigt gå framåt. Givetvis är det viktigt att hjälpas åt, men i en platt organisation finns risken att alla förväntar sig att andra ska göra jobbet, har man en bra ansvarsfördelning försvinner den risken.

En förening är inte bara styrelsen

Styrelsen är att likna vid en ledningsgrupp för ett företag, trots att det är styrelsen som fattar besluten är det inte styrelsen som är hela föreningen. Att skapa en föreningskultur där alla känner delaktighet såväl som ansvar är eftersträvansvärt, eftersom man genom det blir många som delar på jobbet.

Styrelseposter

En styrelse och någon form av struktur på den behövs dock. Hur styrelsen utformas och vilka roller de olika ledamöterna får beror på föreningens syfte och verksamhet, men alla styrelser behöver en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Övriga roller som kan vara aktuella för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är:
Barnansvarig
Ansvarig för Volleybompa och kidsvolley. En person som är ansvarig för samordning av de olika grupperna, kontakt med tränare, rekrytering, utbildning och att allt fungerar som det ska i de yngre grupperna

Ungdomsansvarig
Ansvarig för fyrmanna och sexmamma. En person som är ansvarig för samordning av de olika grupperna, kontakt med tränare, rekrytering, utbildning och att allt fungerar som det ska i de yngre grupperna

Tävlingsansvarig
Ansvarig för att de egna tävlingarna ska bli bra och fungerande event. Få tävlingar sanktionerade hos distriktet, samordna funktionärer och annat som krävs för att arrangera tävling.

Material och hall-ansvarig
Ansvarig för att tillräcklig materiel finns, att hallar bokas som de ska och att logistiken fungerar. Att ha en person som ansvarar för större inköp, att hallbokningar görs etc. kan underlätta mycket

Marknad och sponsring
Ansvarig för kontakter och relationer med sponsorer. Även om man inte har något elitverksamhet finns alla möjligheter att värva sponsorer, många företag sponsrar hellre lokal ungdomsidrott än kommersiell elitidrott.

En styrelse bör bestå av så pass många poster att arbetet inte känns övermäktigt, men så pass få poster att ansvarsfördelningen ändå blir tydligt och alla får sitt område.