Ledare i kidsvolley

Utan ledare, ingen verksamhet. Kidsvolley riktar sig till små barn, och därför är en hög ledartäthet väsentligt för att kunna bedriva bra verksamhet. Lyckligtvis är det lätt att vara ledare i kidsvolley, vilket innebär att om en förening arbetar med rekrytering och utbildning av ledare på ett bra sätt finns det stora möjligheter att ha hög tillförsel av kompetenta ledare. Att vara kidsvolleyledare, och få följa barn som utvecklas och har kul, är dessutom fantastiskt roligt.

Förkunskaper

Att vara ledare i kidsvolley kräver inga förkunskaper i volleyboll. Kidsvolley är helt anpassad för barn, vilket innebär att det är lätt att förstå. Reglerna är få och lättförståeliga, de rörelser som utförs är enkla och taktiskt kunnande är inte viktigt. Det absolut viktigaste när man är kidsvolleyledare är att man tycker om att vara med barn, vilket förhoppningsvis alla föräldrar gör.

De kunskaper man med tiden kommer att behöva kommer man som ledare tillförskansa sig i snabbare takt än barnen, vilket gör att man alltid ligger steget före.

Ledarroller

Ifall man är många ledare måste man organisera ledarna för att kunna använda sig av dem på bästa sätt. Man kan använda sig av flera olika modeller beroende på hur gruppen ser ut som hur många ledare man har.

Huvudledare och assistenter
Att ha en eller två huvudledare samt ett gäng assistenter är en metod. Då är det huvudledarna som planerar träningarna samt hur de ska använda sig övriga ledare, och de övriga ledarna hjälper till med vad som behövs. Normalt blir det så att de med volleybollerfarenhet tar huvudledarrollen medan föräldrar som inte är invigda i sporten på samma sätt blir assisterande

Delade ansvarsområden
En kidsvolleyträning består ofta av uppvärmning, övning, spel och avslutande lek. Man kan inom ledarteamet komma överens om att olika ledare har huvudansvaret för de olika delande, och då fungerar alla alltså både som huvudledare och assisterande sett över hela träningen.

Ledarsamverkan

Att som ledare på ett smidigt sätt kunna planera träningen är viktigt. Att planera en kidsvolleyträning kräver egentligen ingen detaljplan utan när man väl satt rutinerna är de allra flesta moment återkommande, och de som är ledare vet i det stora hela vad som måste göras.

Man måste dock vara överens om vilka som gör vad, och dagens teknik ger oss flertalet metoder att använda sig av. Whatsapp, Kik messenger, skype, sms-grupp, facebook-chatt är alla beprövande och fungerar lika bra, då deras funktioner är väldigt likvärdiga. Vad man väljer spelar egentligen ingen roll, huvudsaken är att man tillsammans bestämmer sig för en kanal man använder sig av.

Ledarrekrytering

Volleyboll har traditionellt varit en sport man börjar med sent, vilket innebär att föräldrar ofta hunnit engagera sig som ledare i en annan sport. Har de inte gjort det så är det inte lätt att komma ny i en sport för att leda tonåringar, det ställs helt enkelt krav på förkunskaper samt kvalitéer i ledarskap som alla inte besitter. Därför har det varit svårt att engagera föräldrar i volleybollsporten.

Kidsvolley har tagit oss in i en ny tid, nu börjar barnen med volleybollsporten lika tidigt som andra sporter och det ställs betydligt mindre krav för att gå in som ledare för sexåringar. Framförallt uppleves det av föräldrar som att kraven är mindre. De förkunskaper som krävs är noll och vanligt sunt förnuft räcker långt när det kommer till ledarskapet, då barn fortfarande ser vuxna som auktoriteter.

Den absolut mest effektiva metoden för ledarrekrytering till kidsvolley är att ha Volleybompa, hur volleybompa fungerar och varför det genererar så mycket ledare kan ni läsa om under fliken volleybompa.

Nu passar inte Volleybompa alla föreningar, därför måste man även ha andra strategier för ledarrekrytering och följande metoder upplevs som mycket effektiva:

Engagera passiva föräldrar ”i smyg”
De flesta föräldrar stannar kvar och tittar på sina barns träningar när de är i kidsvolleyålder. Normalt är de måttligt engagerade utan sitter mest med sina tidningar, telefoner och plattor i väntan på att tiden ska gå.

Här har man som förening en enorm outnyttjad resurs. Be föräldrarna vara med och kasta boll, räkna poäng, coacha på en planhalva eller vad som helst. Föräldrarna kommer därigenom bygga förståelse för spelet, vilket gör det roligare att titta samt hjälpa till. Ligger man på föräldrarna en gång är det inte helt ovanligt att de kommer fram träningen efter och direkt erbjuder sig att hjälpa till, ibland till och med ombytta.

Föräldrarutbildning
Att ha en föräldrarutbildning innebär dels att man får möjlighet att berätta om klubbens värderingar, tankar och strävan men också att man lär ut aktuella spelformer, i detta fall kidsvolley. Vad en föräldrarutbildning innebär kan man läsa mer om här.

Vinsten med att hålla en föräldrautbildning är dels att man får lära känna föräldrarna, dels att de får förståelse för både klubben och för spelet samt att de får en kompetenshöjande utbildning gällande att agera som ledare i kidsvolley. De får dessutom själva prova på spelformerna, vilket kan leda till en insikt om varför barnen uppskattar spelet och en förståelse för hur genomtänkt systemet med spelformer är.

Alla som går en föräldrautbildning blir inte ledare, men även om de inte blir det ökar det sannolikheten att de engagerar sig i föreningen mer än annars. Dessutom är det ett utmärkt sätt för föräldrarna att träffa varandra och att stärka den gemensamma föreningskänslan. I och med att man dessutom kan söka idrottslyftsmedel för utbildningen har man inte råd att inte ha den.

Utbilda existerande ledare

De som är ledare i en kidsvolleygrupp kan förutom att gå föräldrautbildning även gå kompetenshöjande tränarutbildningar som arrangeras av distrikten, även dessa är subventionerade med idrottslyftsmedel. Förbundet har arbetat fram en kidsvolleyledarutbildning om fyra timmar fördelat på en timme teori och tre timmar praktik. Läs mer om den här.

Förbundets utbildningar är inget man behöver förhasta sig med, utan föräldrautbildningen räcker gott till en början. Att arrangera en kidsvolleytränarutbildning kan således göras i slutet på första året, eller inför andra året. I samband med utbildningen kan man med fördel hitta på något roligt inom tränargruppen, för att stärka dynamiken.

Utbildningar är bra ledarvård. Även som ledare vill man känna att man utvecklas och blir bättre, och med hjälp av utbildningar får man de medel som krävs för att höja sitt ledarskap till nästa nivå. Ledare vill precis som barn känna att de lyckas, något utbildningar ökar möjligheterna till att göra.

Positiv spiral

Är man många ledare, är det lättare att bli fler. Att rekrytera ledare nummer 12 är betydligt lättare än nummer 2. Fler ledare gör att man kan dela på ansvaret, och ju mindre ansvar ett engagemang innebär desto lättare är det att säga ja. Att binda upp sig exempelvis varje tisdagkväll ett halvår framöver kan väldigt få göra, att däremot säga att man kan vara med två av tre gånger är betydligt lättare.

Lägger man mycket kraft på ledarrekrytering till en början kommer man få tillbaks det. Att engagera nya ledare blir svårare ju längre tid man väntar, eftersom de kunskaper som krävs ökar med tiden.Därför är det mycket viktigt att man har ett välkomnande klimat och visar uppskattning för de föräldrar som väljer att engagera sig, de kommer att vara en nyckel till framgångsrik verksamhet.

En bra ledarstruktur kan se ut enligt följande:
LEDARE