Skolvolley

Skolvolley är öppen, avgiftsfri träning i direkt anslutning till skolslut. Skolvolley är berättigad idrottslyftsmedel under kategorin skolsamverkan, vilket gör att man kan avlöna tränare, köpa viss utrustning eller på annat sätt främja verksamheten.

Varför skolvolley?

Skolvolley är organiserad träning men med låga trösklar, barnen får komma om de vill och behöver inte anmäla sig i förväg. Många barn känner att det är skönt att kunna prova en gång utan att binda upp sig, något som är extra lätt på skolvolleyn ”när kompisarna ändå går dit”. På samma sätt är det skönt att inte känna att man ”måste” gå varje gång, ibland kanske man hellre vill leka med en kompis eller vara kvar på fritidshemmet. Tack vare de låga trösklarna och att alla får prova på är skolvolley ett jättebra sätt att få nya barn att testa på volleyboll, barn som förhoppningsvis tycker att det är roligt och därför går med i en träningsgrupp.

Möjlighet att träna mer
Skolvolley är dessutom ett utmärkt sätt för de som redan tränar att få mer träning. Tack vare skolvolleyn kan man tränare ytterligare gånger i veckan, hur många beror givetvis på hur ofta man har skolvolley. De som redan är med i träningsgrupper ser dessutom att fler är intresserade av volleyboll vilket gör att de blir extra motiverade att vara schyssta föredömen och se till att de nya har roligt, eftersom det då kan leda till att de får fler träningskamrater.

Möjlighet att ge ledaransvar
Skolvolleyn kan också vara ett bra tillfälle att ge klubbens äldre ungdomar chansen att vara ledare. Ifall man har ungdomar i klubben som varit unga ledare länge kan det vara läge att låta dem prova en ansvarig ledarroll. Man måste dock se till att de man låter vara ledare verkligen klarar av det, vissa barn ger det bara en chans och kommer de då till något kaosartat kanske man aldrig får se dem på en volleybollplan igen.
Konkurrerar ej med andra idrotter
Skolvolley har fördelen att den inte konkurrerar med andra idrotter då träningstiden är eftermiddagar, ofta innan övriga aktiviteter har börjat. Att man även kan fånga upp de elever som fortfarande är kvar på fritids genom samarbete med skolan där fritidsbarnen har rätt att gå på skolvolley är också en fördel.

Starta skolvolley

Att starta upp skolvolley är i mångt om mycket som att starta upp en ny träningsgrupp, med undantaget att ifall man redan har verksamhet har man redan säkrat ett visst deltagande. Förutom det vanliga, att engagera en eller flera ledare, boka tider och se till att man har tillräckligt med material (bollar, nät, kidsvolleyband, lekmaterial) är det vissa saker man måste tänka på.

 Samverkan med skola

För att kunna bedriva skolvolley på ett bra sätt krävs att man har en god kontakt med skolan, och framförallt fritids. Det står i fritidsläroplanen att man ska erbjuda barn att testa ny verksamhet som erbjuds av andra aktörer, därför är de ofta positivt inställda till att man vill arrangera skolvolley.

Kom överens om tider
Det som kan sätta käppar i hjulet är att fritidshemmen ofta vill ha gymnastiksalen för fritidsgympa, något de ofta håller ganska omgående efter skolslut eftersom flest barn är kvar då. Här gäller det att komma överens om en lösning,kanske kan man få hallen en dag då fritids egentligen har tid. Annars kan man ta vid direkt efter fritidsgympan, på så sätt kan barnen vara kvar i hallen.

Be om att få låna material
Rockringar, koner, mjukbollar och annat som brukar finnas i en hall ägs ofta av skolorna. Framförallt för de unga åldrarna är det viktigt att ibland avbryta med en lek, och att då ha tillgång till allt detta är en stor fördel. Försök att komma överens med fritidshemmet om att få låna visst material, med en försäkran om att ni ersätter det som mot förmodan går sönder.

Möjlighet att gå ifrån fritids
En viktig del är att komma överens med fritidshemmet på den skola man är att barnen ska få gå ifrån fritids för att vara med på Skolvolley, för att sedan återkomma. Har man seriösa ledare och en bra verksamhet har vi aldrig uppfattat detta som ett problem att få till, det är snarare så att förskolelärarna är positivt inställda till att barnen ges mer möjlighet att röra på sig.

Rekrytering

Att bara starta skolvolley utan att försöka värva deltagare kommer inte att fungera. Man måste se till att barnen vet att det finns, och att det faktiskt erbjuds något roligt.

Dra igång där spelare finns
När man drar igång skolvolleyverksamhet gör man det med fördel på den skolan det går flest som redan är aktiva i klubben. De kan dra med sig kompisar att prova, aktiva spelare är den bästa rekryteringskampanjen.

Volleyboll på idrotten
För att ytterligare boosta verksamheten och säkerställa att all barn verkligen får möjligheten att prova kidsvolley/volleyboll kan man komma överens med idrottslärare om att hålla i lektioner, åtminstone på den skolan man ska starta Skolvolley. Hur man går tillväga när man håller lektioner kan du läsa om här.

Skolvolley i Habo

I Habo har vi skolvolley på måndagar 15.45-17.00 och fredagar 15.30-17.00. Skolvolleyn är förlagd i olika hallar måndag och fredag så att så många barn som möjligt ska ha skolvolley på sin egen skola. Vissa som deltar är unga och går långa dagar på fritids, och kan därför inte ta sig till en annan hall än den som är på sin egen skola. Har man därför skolvolley på olika skolor kan så många barn som möjligt i samråd med fritidspersonalen lämna fritidshemmet och vara med på skolvolleyn.

Årskurs 3-7
Vi har bestämt att vi 2014-2015 ska ha skolvolley för år 3-7, till skillnad från föregående år då vi haft för år 2-7. Det beror på att vi nu är så många på skolvolleyn att vi inte har plats i hallen för fler, eftersom de som förra året gick i årskurs två nu går i årskurs tre, samtidigt som vi knappt hade några deltagare som nu börjar åttan.

Två gånger per vecka
Måndagar och fredagar har lite olika profil. På måndagar har vi lite mer teknikträning medan fredagar är nästan helt tillägnad spel. Det innebär inte att vi inte spelar på måndagar, utan ungefär halva tiden ägnar vi åt att spela. Vi har tillgång till fyra volleybollplaner båda tillfällena och vi spelar olika spelformer på de olika planerna beroende på vilken nivå deltagarna ligger på. För barn i årskurs 3-7 förekommer både kidsvolley level 1 och 2, U11 och U15. Ibland delar vi upp efter nivå och ibland låter vi alla spela tillsammans, vilket gör att de som inte kommit lika långt kan prova på en ny spelform.

Få spelare att prova
Att få folk att gå till skolvolleyn bara sådär kan vara ett problem, men kompiseffekten är stor och går några personer i en klass på skolvolley är det stor chans att fler hakar på. För att bryta ny mark krävs däremot något extra, och vi har bestämt oss för att satsa på Nattvolley. Det är vår årliga skolturnering som år 2014 gick av stapeln 17 oktober och innebar att hundratalet barn fick testa volleyboll för första gången. Totalt deltog 53 lag där majoriteten av deltagarna inte spelat volleyboll utanför skoltid tidigare. Många av dessa inser att volleyboll är roligt och fortsätter efter Nattvolleyn att träna både skolvolley och i våra ordinarie grupper.

Rekryteringskanal
Vi försöker att verkligen trycka på att skolvolleyn i förstahand är en rekryteringskanal, vilket betyder att de klubbmedlemmar som är med på skolvolleyn måste föregå med extra gott exempel och verkligen värna om de kamrater som bara går på skolvolleyn. De lite äldre börjar förstå detta mer och mer, och vi hoppas att vår satsning på Unga Ledare kommer göra detta än mer glasklart. Givetvis ger vi även de som är med i vår ordinarie verksamhet möjligheten att utvecklas volleybollmässigt på skolvolleyn då individanpassning är en central del av vår verksamhet, men på skolvolleyn måste de ibland göra avkall för sina vinnarinstinkter för att de som ännu inte är lika volleybollfrälsta ska tycka att volleyboll är roligt.

Barnen kan träna mycket
Skolvolleyn ger dessutom de som redan tränar volleyboll en större möjlighet att välja hur många gånger i veckan de vill träna. Tack vare skolvolleyn kan man från årskurs tre träna tre gånger per vecka och från årskurs sju träna fyra gånger per vecka tillsammans med dem i sin egen ålder. Har man höga ambitioner kan man dessutom träna något eller några pass ytterligare med vårt utvecklingslag. Tack vare skolvolleyn har våra spelare alltså möjligheten att på egen hand satsa ordentligt på volleyboll redan från låg ålder.