Föräldrar som ledare

I en ideell förening är det naturliga att föräldrar är ledare för sina barn. Generellt är det så att ju yngre barnen är, desto lättare att engagera föräldrarna. Som förälder är det av flera anledningar ett väsentligt enklare steg att engagera sig som ledare för sin fyraåring än sin tolvåring, och det är tydligt hur de allra flesta som engagerar sig som ledare ansluter tidigt.

Volleybompa som rekryteringskanal

I Volleybompa är föräldrarna med sina barn under träningen, de är ledare för sitt egna barn och får på köpet en ledarutbildning light. Att efter några år med Volleybompa ta steget att bli Kidsvolleyledare är väldigt naturligt, och anses av många föräldrar vara smidigt. Man gör i princip samma sak, bara det att man även leder andras barn.

För att engagera föräldrar, och skapa en kultur i föreningen där föräldrarna står för ledarskapet, är Volleybompaverksamhet en otroligt bra metod. I Volleybompa blir det väldigt tydligt att förkunskaper inte är viktigt för att vara ledare, utan ett intresse samt positiv inställning räcker långt.

Föräldrar lär sig med tiden

Det är inte bara barnen som utvecklas av att träna, även föräldrar utvecklar sitt kunnande av att vara ledare. För att föräldrarna ska trivas så bra som möjligt i rollen bör man sträva efter att de hela tiden ska ligga ”steget före”. Att med jämna mellanrum arrangera utbildningar är ett bra sätt att ge ledare ytterligare kunskaper, och samordnar man dessutom utbildningarna med något kul event kan det även stärka lagkänslan i tränarteamet.

De erfarna ledarna som mentorer

I många träningsgrupper finns det en eller några ledare med egna erfarenheter av Volleyboll. Det är helt naturligt och dessutom positivt att dessa tar på sig en mentorsroll för föräldrarna som klivit på som ledare utan egen spelarerfarenhet.

Det är dock viktigt att föräldraledarna får känna sig engagerade, och att de får förtroende från de mer erfarna. Annars finns risken att ledarna känner sig överflödiga och därmed tröttnar. Gränsen mellan mentorskap och överlägsenhet kan ibland vara hårfin.