Beachvolleyskola

Många kommuner arrangerar fotbollsskola på sommaren, en vecka där man tränar fotboll några timmar varje dag. På samma sätt kan man arrangera beachvolleyskola. Habo Wolley har gjort det de senaste åren, och år 2014 var det 50 deltagare i åldrarna 00-06.

En beachvolleyskola bör precis som fotbollsskolor inte enbart rikta sig till de som är medlemmar i föreningen, utan också till andra som är sugna att prova på.

Hur många kan man va?

Beroende på hur många beachvolleybollplaner ni har tillgång till, samt hur stor sporten är i er kommun, kan ni behöva begränsa vilka som får vara med. Att ha beachskola för ett visst åldersspann är lättaste sättet att begränsa. I Habo har vi tillgång till sex planer, och kommer 2015 arrangera beachskola för de födda 02-06

Varje plan sväljer max åtta spelare, är man fler blir det för mycket väntetid. Man bör dessutom sträva efter att vara två ledare per plan, åtminstone på de yngre planerna. Då kan en hålla i övningarna och en instruera de som behöver extra hjälp.

Upplägg

I Habo Wolley har vi haft beachskola måndag-torsdag första veckan efter midsommar, vilket har fungerat bra. Barnen tränar10-14 med lunchpaus 11.30-12.30. Beachvolleyboll är en fysiskt krävande sport och att träna mer än 90min i streck blir lätt för jobbigt för barnen.

Förmiddagspasset är mer inriktat på träning och teknik/taktik medan eftermiddagen ägnas mer åt spel. Eftersom beachskolan inte bara riktar sig till de i föreningen utan även till nybörjare ska den inte vara alltför seriös utan måste även präglas av lekfullhet, att lägga in lite tävlingar som inte har med volleyboll att göra kan vara ett roligt inslag. Krocket, kast med liten boll eller vad som helst.

Gruppindelning

Har man tillgång till flera planer är det naturliga att dela in barnen i grupper efter nivå och ålder, en grupp per bana. De olika grupperna kan eventuell spela olika spelformer, vanlig beach, trebeach, fyrmannabeach eller kidsbeachvolley beroende på ålder och färdigheter.

Att träna i grupperna under förmiddagen för att på eftermiddagen spela någon form av individuell paradis där man skickas upp och ner mellan banorna och får spela olika spelformer beroende på banan är ett lyckat koncept där man håller sig i sina grupper när man tränar, för att sedan vara med alla när man spelar.

 Kostnader

Strävan ska vara att hålla kostnaden så låg som möjligt. I och med att det i de allra flesta kommuner inte kostar något att nyttja beachplanerna finns det stora möjligheter att hålla priset lågt. Ideellt engagerade ledare bidrar såklart också till att minska kostnaderna. I Habo kostade beachskolan 2014 300kr. Då ingick förutom 12h träning t-shirt, vattenflaska, fyra luncher och frukt.

Deltagarprylar
Ifall man exempelvis får en T-shirt, vattenflaska eller annat för att vara med blir det såklart en kostnad. Tröjan höjer dock statusen, gör att ev. bilder i medier och på nätet tydligare kopplas till er förening och kan på annat sätt föra positiv PR med sig.

Material
Ifall man inte har haft beachverksamhet förut behöver man köpa bollar och linjer. Försök ta reda på ifall det finns bidrag i er kommun att söka för det.

Lunch
Lunch kostar olika mycket beroende på hur man gör. Antingen engagerar man föräldrar i att laga mat, då kostar det lite mindre, eller så beställer man från något storkök vilket kostar lite mer men gör arrangemanget smidigare. Många kommuner har matbidrag man kan söka för aktiviteter som är öppna även för icke medlemmar, kolla upp den möjligheten.

Ett annat alternativ är att man har med sig egen matsäck, då är lunchen ingen kostnad och barnen får själva välja vad de vill äta. Många föräldrar uppskattar dock att mat serveras.

Lokal
Ev. kan man behöva en lokal för att äta maten i, i synnerhet ifall det regnar. För en ofta symbolisk slant så kan man hyra en lokal i närheten av där man är, finns inte det kanske man kan hyra ett partytält eller få tak på annat sätt.