Varför volleybompa?

Varför ska man ha volleybompa?

Frågan kan besvaras på en hel mängd olika sätt. Fokus kan ligga på hälsoaspekten, det är bra att röra på sig och att tidigt lära sig goda vanor. Något vi hoppas att vi bidrar till i och med Volleybompa.

Svaret skulle också kunna vara ett det är roligt. Både för vuxna och barn. Särskilt roligt är det att så mycket sker tillsammans med föräldrarna. Många föräldrar är stressade och att kunna kombinera gemenskap och fysisk aktivitet med sitt barn ser många föräldrar som positivt när livspusslet byggs.  Det svar som vi framförallt fokuserar på här, och som ligger i linje med föreningsutveckling, tar sin utgångspunkt i just det faktum att föräldrarna är med i träningen.

Ledarrekrytering

Volleybompa har på ett effektivt och enkelt sätt minskat trösklarna för ledare att komma in i klubbens verksamhet som ledare. Tack vare Volleybompa har man ett naturligt urval vid ledarrekrytering till kidsvolleygrupper, som är nästa steg när barnen vuxit ur Volleybompa.

Har man fungerat som ledare för sitt barn i Volleybompan, och dessutom fått in grundtänket för kidsvolley, är steget till att vara ledare i kidsvolley inte speciellt stort. Faktum är att föräldrarna utan att tänka på det har lekt till sig kunskaper i sporten, samtidigt som de omedvetet fått en ledarutbildning framförallt gällande förhållningssätt och inställning till barn och deras idrottande.

När man tillfrågar volleybompaföräldrar ifall de vill fortsätta sitt engagemang som ledare i kidsvolley är svaret påfallande ofta jakande. Är man dessutom många ledare är ansvaret på varje ledare mindre, vilket gör uppdraget som kidsvolleyledare än mer likt det i Volleybompa. Det är lättare att rekrytera en 21a ledare ifall man är 20 än en andra ledare ifall det bara finns en.