Tips och tricks

• FIxa något förvaringsutrymme för bollar i anslutning till planerna, till vilket ni ger många ledare/föräldrar nycklar så att man kan använda klubbens bollar. Givetvis under ansvar

• Fundera på möjligheten att låta linjerna ligga kvar även när ni inte använder planerna, på så sätt slipper man sätta upp och ta bort varje gång. I Habo har det inte varit några problem med skadegörelse, utan linjerna sitter uppe hela sommaren.

• Uppmana barnen och deras föräldrar att själva gå och spela, det är så man lär sig. Picknick kan man likagärna ha vid beachplanerna som i skogen.