Förbundets utbildningar

Svenska volleybollförbundet arrangerar en rad olika utbildningar för föreningarna. Dessa utbildningar arrangeras ofta på distrikts- eller förbundsnivå och det är de som bistår med instruktörer, men utbildningen sker ute i klubbarna. Från och med säsongen 2016-2017 subventioneras inte längre utbildningarna av idrottslyftsmedel. Däremot finns stora möjligheter att få stora delar eller till och med hela kostnaden betald av ditt distriktsidrottsförbund. För att få större subventioner bör man vara flitig i att rapportera lärgrupper. Alla förbundets utbildningar hittas i utbildningskalendern.

Tränarutbildningar, volleyboll

Förbundet arrangerar flera olika utbildningar för tränare, allt från kidsvolley till seniortränare. Utbildningarna är nya för året, och tanken är att de ska kompletteras med vidareutbildningar där man håller kortare cliniques i utvalda ämnen

Grundkurs Kidsvolley
4 timmar lång utbildning som riktar sig till de som har intresse att lära sig grunderna i kidsvolley, men även de som redan tränar en grupp och vill utveckla sitt kunnande. Kursen vänder sig också till lärare och fritidspedagoger som vill hålla kidsvolleylektioner i skolan.

Grundkurs fyrmanna
6 timmar lång kurs framförallt för de som tränar barn mellan 10 till 14 år. Huvudfokus ligger på de olika spelformerna inom fyrmannaspektrat och grundläggande teknik och taktik. Kusen har även inslag av ledarskap och träningsmetodik.

Grundkurs Volleyboll
6 timmar lång kurs för de som tränar barn och ungdomar i sexmannavolleyboll. I denna kurs läggs precis som i grundkurs fyrmanna fokus på teknik, taktik, träningsmetodik och ledarskap, men anpassat för sexmannavolleyboll. Kursen är mer avancerad eftersom den berör en mer komplicerad form av volleyboll, men man behöver inte vara en bra volleybollspelare för att ha nytta av den.

Kursen fungerar även utmärkt för de som vill vara tränare för seniorlag.

Tränarutbildningar, beachvolley

Beachvolleysporten växer i Sverige, och därmed ökar behövet av kvalificerade tränare. En sport som genom historien mest har lirats behöver för att man ska bli riktigt bra också tränas.

Beachvolley, steg 1
9 timmar grundkurs i beachvolley med fokus på teknik, taktik och regler. Kursen innehåller dessutom viss ledarskap och träningsmetodik.

Beachvolley, steg 2
19 timmar fördjupningskurs som går in mer på teknik och taktik, och vilka finesser som finns i beachvolley. Fokus i kursen ligger på träningsmetodik och ledarskap och hur man egentligen tränar beachvolley.

Funktionärsutbildningar

Vid oficiella matcher i både beachvolley och inomhus krävs funktionärer, vissa uppdrag är mer komplicerade varpå det finns utbildningar för att bemästra dem

Matchsekreterarkurs
Vid matcher i ungdomsturneringar och i divisionsspel, undantaget elitserien, skrivs matchprotokoll för hand. Att skriva protokoll är något man måste lära sig, men har man väl gjort det så sitter det ofta. Denna utbildning omfattande 4,5 timmar är ett utmärkt sätt att lära sig.

Datavolleykurs
Datavolley är det proram som används under alla elitseriematcher för att föra statistik över allt som händer i matchen. Grundkursen om fyra timmar lär ut grunderna och med den kursen i ryggen kan man sedan agera datavolleyfunktionär under elitseriematch.

Domarutbildningar

Volleybollsverige skriker efter domare, och anordnar därför ofta utbildningar för domare på olika nivåer. I beachvolley har det på senaste år förutom elitdomare enbart utbildats distriktsdomare, då beachturneringar undantaget Swedish Beach Tour ofta döms av spelarna själva.

Klubbdomare
Från fjorton års ålder kan man gå en grundläggande domarutbildning om ca 10 timmar som gör en redo att döma på ungdomstävlingar. Kursens huvudfokus ligger på regler och agerande. Man är även berättigad att vara andredomare på div 2 och längre, samt linjedomare. Man får dessutom en utbildning i att skriva protokoll

Distriktsdomare
Från 16 års ålder kan man utbilda sig till distriktsdomare. Kursen är ca 20 timmar lång och ger förutom klubbdomarbehörighet även rätt att vara förstedomare i div.3 och lägre.  Kursen går in på samma sak som klubbdomarutbildningen, men mer på djupet angående knivigare situationer som kan uppstå. Dessutom ingår mer praktik än i klubbdomarkursen.

Förbundsdomarutbildning
Fortsättningsutbildning för distriktsdomare som har erfarenhet av att döma och vill gå vidare. Görs ofta fre-sön i samband med någon USM-tävling under våren. Som förbundsdomare är man berättigad att döma alla nationella serier förutom elitserien.