Tips och tricks

• Lektionen ni håller i skolan kan vara första gången barnen får prova volleyboll, skicka er bästa säljare och se till att första intrycket blir gott

• Sök medel för skolsamverkan, olika distrikt har olika maxtak men det finns mycket pengar att hämta för rekrytering i skolan

•Arrangera skolturnering i samråd med fritidsgård, kyrka eller andra ungdomsgrupper så att ni samarbetar om arrangemanget.

•För att få många deltagare i en skolturnering krävs att ni aktivt rekryterar på skolan, åtminstone de första åren.