Föräldrars roller

Föräldrar och andra ideellt engagerade är grundbulten i all föreningsverksamhet. Man kan inte nog understryka hur viktigt det är med föräldrar i ungdomsverksamheten. De kan användas på en mängd olika sätt för en rad olika ändamål. Föräldrar roller i en förening kan bl.a vara följande

Styrelseposter
Vissa föräldrar kanske vill sitta på styrelseposter i föreningen, i synnerhet på de poster som berör just barn- och ungdomsverksamheten.

Lagföräldrar
De ledare som sköter sånt som inte har med själva träningen att göra, t.ex administrera anmälningar till tävling, kör- och tvättschema samt lagkassa är viktiga kuggar i fungerande lag.

Tränare
Majoriteten av tränarna i de allra flesta föreningar är förälder till någon i träningsgruppen. Föräldrar kan enkelt engageras som tränare utan några som helst volleybollkunskaper, de lär man sig under tiden.

Coach
Framförallt i kidsvolley räcker det att man kan reglerna för att kunna coacha. Man behöver inte vara engagerad tränare, trots att det självklart är en fördel.

Behjälpliga vid arrangemang
Vid exempelvis turneringar eller andra events i klubben krävs en stor mängd personer för att kunna genomföra ett smärtfritt arrangemang. Tävlingsledare, kioskpersonal, domare, läkare eller bara alltialla är exempel på poster som kan tillsättas av egentligen vem som helst.

Skjuts och tvätt
Skjutsa till turneringar och tvätta matchkläder är två delar av logistiken som vilken förälder som helst kan hjälpa till med.

Närvaroregistrering
För att få bidrag för verksamheten krävs att man närvaroregistrerar ungarna, någonting som när man väl fått kläm på hur man gör går väldigt lätt .Att ha någon som är ansvarig för närvaroregistrering i varje träningsgrupp är ett lätt sätt att se till att registreringen blir gjord på idrottonline. Den personen behöver inte nödvändigtvis vara där varje gång och ta närvaro, utan det kan vilka ledare som helst göra.

Materialansvar
Styra upp att rätt bollar finns på rätt ställen, att matchtröjor finns där de ska och att det beställs nya nät ifall det går sönder är sånt som med fördel går genom en person, alternativt en liten grupp.

Planeringsverktyg

Använd gärna nedanstående mall vid ansvarsfördelning. Först gäller det att identifiera alla de roller som krävs, vilka skiljer sig mellan olika klubbar och lag, och därefter tillsätter man helt enkelt rollerna.

Har man få ledare kan samma person behöva flera roller, medan om man är många gäller vice versa.
Bild11