Att vara ung ledare

Att vara ung ledare innebär både ett privilegium och ett ansvar, samtidigt som man gör en uppoffring tidsmässigt. Tillbaks får man kunskaper och erfarenheter, användbara både på och utanför volleybollplanen.

Att vara ett föredöme

Det absolut viktigaste i rollen som ung ledare är att vara en förebild för barnen. Man har till en början inget ansvar att lägga upp träning och planera övningar, utan det är något som möjligtvis kan komma senare när man växt i kläderna.

Att vara ett föredöme innebär både att man lyssnar, är uppmärksam och visar hänsyn för de vuxna ledarna och gör som de säger. Men det innebär också att vara ett föredöme i spelet och visa hur man ska göra olika moment.

Inget tvång att vara där varje gång

Precis som när man är många vuxna ledare måste inte alla unga ledare komma varje gång. Känner man att det är mycket i skolan, att man är trött eller ifall man har utvecklingssamtal är det ingen som tvingar en att vara ung ledare just den dagen.

Det kan inte nog poängteras att rollen som ung ledare är frivillig, men samtidigt ska man sträva efter att få kontinuitet i vilka som är där. Om inte för de unga ledarnas skull så för barnen som känner sig tryggare om det är samma personer som dyker upp.

Utökat ansvar

Med tiden kommer man som ung ledare känna sig mer och mer trygg i sin roll, vilket innebär att man kan axla ett större ansvar. Ett av syftena med unga ledare är att forma volleybollkompetenta ledare som kan ta huvudansvar för en grupp, och detta måste ske stegvis.

Det utökade ansvaret kan innebära att de unga ledarna själva får planera en övning eller själva får välja övningar under träningen med hjälp av de vuxna ledarna.