Utbildningar

Snabbguide utbildningar (PDF)

Det finns en uppsjö av utbildningar att antingen arrangera själv eller att gå på, som arrangeras av distrikt eller förbund. Vi har valt att kategorisera dem i fyra olika grupper:

kidsvolleykurs

Interna utbildningar
Utbildningar man arrangerar i egen regi. Dessa är anpassade efter klubbens behov men finns inte med i förbundets utbildningsplan

Förbundets utbildningar
Förbundet arrangerar bl.a tränarutbildningar, funktionärsutbildningar, domarutbildningar som alla är subventionerade genom idrottslyft och därför kostnadsfria att gå på.

Föräldrarutbildning
Vi har valt att ge föräldrarutbildning en egen kategori då den kan göras på olika sätt beroende på vilken grupps föräldrar man riktar den mot. Föräldrarutbildningar är dessutom så pass viktiga att de helt enkelt behöver beslysas extra.

Lärarutbildningar
Kidsvolley och Volleybompa är nya produkter, okända för majoriteten av alla lärare, förskolelärare, fritidspedagoger och andra som jobbar med barn. Ifall man vill att barnen i kommunen ska få spela kidsvolley på idrotten måste man helt enkelt som förening se till att idrottslärarna kan hålla i en kidsvolleylektion.

Snabbguide utbildningar (PDF)