Starta fyrmanna

Precis som med all annan idrott är det svårare att dra igång en ny träningsgrupp ju äldre målgruppen är. Det bästa sättet att få igång fyrmannaverksamhet är således att starta en kidsvolleygrupp som tids nog når fyrmannastadiet.

Bästa sättet att starta kidsvolley är att komma igång med volleybompa…ni förstår säkert vart vi vill komma. Grunden i en lyckad barn- och ungdomssatsning är att snappa upp barnen så pass tidigt att de inte hunnit fylla sitt liv med andra idrotter, och kanske framförallt att alla föräldrar inte engagerat sig som ledare i andra sporter.

Vid 12-14 års ålder kommer sedan en andra våg, de som slutat med sina idrotter på grund av olika anledningar. Dessa finns såklart möjlighet att fånga upp, men sannolikheten att man gör det ökar markant ifall man redan har en grupp. Att starta en fyrmannagrupp från Scratch är väldigt mycket jobb för lite resultat.