Satellitverksamhet

Att ha satellitverksamhet innebär att man har verksamhet förlagd i en annan del av kommunen, eller en annan kommun, än den ordinarie verksamheten ligger. Satellitverksamhet fungerar utmärkt ifall någon är intresserad av att dra igång en träningsgrupp någonstans, men inte har för avsikt att starta en egen förening.

Man har möjlighet att söka startpaket för denna verksamhet, på samma premisser som att den skulle vara förlagd i ordinarie verksamhetssäte. Kort och gott fungerar satellitverksamheten precis på samma sätt som ifall det var en verksamhet i grannhallen, LOK-stöd och idrottslyftsmedel kan sökas precis som vanligt.