Nivåanpassning

De olika levlarna i fyrmanna finns för att man på ett naturligt sätt ska kunna nivåanpassa spelet. I stora grupper där spännvidden mellan de som är bäst och de som inte kommit så långt är stor är det ett måste för att träningarna ska bli så givande som möjligt.

Nivåanpassning är inte uppdelning

Att man nivåanpassar träningen behöver och ska inte innebära att man delar upp grupper som inte tränar gemensamt utan istället tränar själva. Nivåanpassning är att man i en träningsgrupp får möjlighet att både vara stjärna, vara på komfortabel nivå samt att utmanas.

Scan0003

I en träningsgrupp kan man alltså spela alla olika spelformer, och samma personer spelar inte samma spelform hela tiden. Någon som vanligtvis tävlar i level fem kan både fungera som draglok i level fyra och själv bli utmanad i level sex.

Nivåanpassning på tävling

På tävling är det naturligt att man anmäler sig till den nivå man känner att man ligger på. Ibland kan det dock vara bra att gå utanför komfortzonen och prova på en ny nivå. Å andra sidan kan man ibland spela en lättare level, exempelvis när några som inte kommit lika långt vill prova på den leveln och behöver en erfaren spelare i laget som stöttar.

Läs mer om nivåindelning och individanpassning här