Internutbildning

Utbildningar behöver inte alltid vara i form av stegutbildningar. De behöver heller inte vara långa och planerade sedan lång tid. I föreningar finns ofta de ledare som har väldigt gedigen erfarenhet, och de som är väldigt nya. Att använda sig av de erfarna ledarna för att utbilda de yngre är en självklarhet.

Cliniques

Att arbeta i så kallade cliniques, till exempel stanna kvar lite efter träningen för att ha utbildning i ett specifikt moment eller ha coachutbildning i samband med att till exempel representationslaget spelar match kan vara oerhört nyttigt. Ofta är det lättare att locka fler deltagare till något som tar en halvtimme och man dessutom ändå är där, än att lägga en hel dag på utbildning.

Ständigt lärande

Som ledare utvecklas man ständigt i sin roll. Varje träning, varje cup och varje planeringsmöte sker ett erfarenhetsutbyte som gagnar ledarna i deras karriär. Detta gäller både erfarna och nya ledare. Som förening kan man därför nästan alltid redovisa lärgrupp vid en ledarsammankomst, och därigenom få mer resurser till andra utbildningar, föreläsningar och aktiviteter.