Varför kidsvolley?

Kidsvolley har sedan det introducerades i Sverige 2006 varit en succé som gjort att volleybollsporten har vuxit. Kidsvolley som fenomen är något idrottsrörelsen länge ropat efter. En sport som inte sätter resultat i fokus utan istället fokuserar på att ha roligt och att utvecklas, där barnen själva bestämmer takt och nivå. Dessutom är det ett spel med regler anpassade för barn, vilket gör det lätt att snabbt komma till spel. Allt ovan är några av alla viktiga komponenter till att kidsvolley lyckats, och anledningar att bedriva kidsvolley. Ytterligare några och mer utförliga förklaringar följer nedan

Världens bästa barnidrott

Vi vågar säga att kidsvolley är världens bästa barnidrott. Volleyboll i dess ursprungliga form var troligtvis världens sämsta barnidrott. Det krävdes god teknik, teoretisk förståelse, stort regelkunnande, taktik samt vissa fysiska förutsättningar. Att komma till spel var svårt och möjligheten att spela när man är liten nästintill omöjlig.

Idag ser det helt omvänt ut. Kidsvolley kräver varken teknik, taktik, fysiska förutsättningar eller speciellt mycket teori. Reglerna och spelet är anpassat för barn och deras kroppar, och att komma till spel är lätt. Många är med och tävlar redan samma vecka som de provat första gången.

Spel anpassat för barn

Kidsvolley är gjort för att passa just barn. Det är mycket rörelse, högt tempo och alla barn är delaktiga i spelet.  Det är lätt att komma igång och barnen kan ta sig an nya utmaningar när den level de befinner sig på är för lätt. Mängden regler som finns är minimal och ledarna dömer själva, och kan därför ha stort överseende och anpassa bedömning efter lagets kunnande.

Kidsvolley har gjort att barn kan börja med volleybollsporten tidigare, vilket även för med sig ökade möjligheter att engagera föräldrar. Ju yngre barnen är desto lättare är det att engagera föräldrarna i barns idrottande, som tränare eller annan ledarroll. Dessutom är volleyboll med redan från börjar och konkurrerar med andra idrotter

Alla kan spela på sin nivå

I och med levelsystemet kan alla spela på den nivå de befinner sig. Därför finns en stor fördel med att ha åldersblandade grupper, då en duktig åttaåring mycket väl kan spela med en nioårig nybörjare. Barn behöver känna att de lyckas, samtidigt som de behöver utmaningar. För mer information om att spela på sin egen nivå läs kapitlet om individanpassning

Det är roligt

Ibland kan svaret vara så fantastiskt enkelt som att det helt enkelt är roligt. Barn tycker om kidsvolley. De som får prova i skolan går därifrån med glada miner efter en vad de upplever som lyckad lektion. De som tränar kidsvolley tycker om vad de gör, och även föräldrar uppskattar att se sina barn ha roligt. En stor anledning till att barnen tycker att det är roligt är att de lyckas och känner sig duktiga, vilket de gör eftersom man anpassar spelet efter individens förutsättningar.