Bedriva fyrmanna

För att bedriva bra fyrmannaverksamhet krävs egentligen bara att man har en hall, bollar och någon/några ledare. Ju större hall, ju fler bollar och ju fler ledare man har desto bättre torde verksamheten bli. Det är precis som kidsvolley ingen raketforskning och under hösten kommer vi publicera övningsbank även för fyrmanna.

Utrustning och hallutrymme

Fyrmanna är mer utrymmeskrävande än kidsvolley. Det spelas på fullstor plan med fyra spelare på varje sida, för att kunna spela mycket är det därför optimalt ifall man är maximalt åtta spelare per plan. Har man en stor verksamhet eller en liten hall är det ofta svårt att bemästra men man kan utan problem bedriva verksamhet med 12 barn per bana.

För att på bästa sätt kunna bedriva verksamhet krävs en boll per barn, då man precis som i kidsvolley kan träna många moment individuellt. Ett minimiantal bollar oavsett hur få deltagare man är är 20, annars blir det väldigt mycket bollsamlande vid vissa typer av övningar. Rekommenderade bollar är 200-grams bollar, exempelvis Mikasa School, MVA123 eller SYV5 samt vanliga volleybollar t.ex MVA200.

Moment att träna på

För att bemästra fyrmanna krävs det att man kan vissa moment. De slag som man bör behärska är (underarms)serve, bagger, fingerslag och smash. Svårare slag som överarmsserve och block kommer också att krävas på högre nivåer.

Level 4 i en kidsvolleygrupp

Många av de som hållit på med kidsvolley ett tag bemästrar det väl och är redo att ta nya steg, då är level 4 en utmärkt spelform. Ifall man har hallutrymme kan man ibland med fördel dela upp gruppen i en kidsvolleydel och en del som tränar på level 4. Det är dock viktigt att se till att gruppen fortfarande känner sig som en grupp vilket man gör genom att man ibland spelar kidsvolley med alla.

Level 4 är mer utrymmeskrävande än kidsvolley, då det spelas på fullstor volleybollplan. Beroende på vilket hallutrymme man har tillgång till kan alltså möjligheten att spela level 4 vara begränsad, och då får man göra det bästa av situationen och turas om.

Olika nivåer i samma grupp

Vissa som kommer nya eller inte har stor fallenhet för sporten kanske inte klarar av att hänga med när de flesta andra i gruppen, medan andra kommit längre än vad majoriteten har gjort. Då är det utmärkt att man kan spela på olika nivåer, och att man ändå kan träna match mot varann genom att spela med olika regler på olika sidor.

De allra flesta träningsgrupper kommer att se ut såhär, spelare kommer befinna sig på olika nivåer och för att få ut mesta möjliga av träningarna kommer man behöva spela olika levlar.

En grupp – en nivå

Att ha en grupp där alla spelar på samma nivå är ovanligt, då de flesta föreningar har åldersbundna grupper och då är det ovanligt att alla ligger på samma nivå. Har man liten verksamhet kan det dock vara svårt att nivågruppera, vilket kan leda till att man får en ren exempelvis level 5-grupp.

I en grupp där alla spelar samma level är det viktigt att komma ihåg att alla troligtvis ändå inte ligger på samma nivå, och att då utnyttja de möjligheter de olika levlarna ändå för med sig att gradvis närma sig nästa steg. Det är enbart ledarnas kreativitet som begränsar hur man utformar träningar för att det ska bli inspirerande för alla.

Så länge man inte hamnar i panikzonen kan det vara en bra idé att ändå tävla på en svårare nivå än man vanligtvis tränar på, exempelvis ifall ens ordinarie nivå inte finns på en tävling. Att utmana sig själv är viktigt annars finns risker både att man tröttnar och att utvecklingen stannar av.