Idrottslektioner

Volleyboll och kidsvolley är en aktivitet många av landets idrottslärare inte har koll på. Sportens historia i Sverige och dess ogynnsamhet för nybörjare har i allra högsta grad bidragit till detta. Kidsvolley har ju bara funnits i Sverige sedan 2006, och många lärare utbildades innan dess. Därför är det otroigt bra att, ifall man har möjlighet, komma ut i skolorna och hålla i volleybollektioner tillsammans med idrottsläraren.

Boka lektioner

För att få hålla lektioner måste man givetvis ta kontakt med skolan i fråga. Det enklaste är att ta en direkt kontakt med idrottslärarna. Ifall någon i klubben har mailadresser till dessa kan man maila en förfrågan, annars går det också bra att besöka skolorna direkt för att prata med lärarna.

Ofta har de engagerade i klubben begränsat med tider de kan vara ute i skolan. Skolan uppskattar att man kommer dit, och ofta kan man påverka vilka tider man ska komma. Ju lägre åldrar man riktar sig till, desto större möjligheter finns det att göra ändringar i schemat. Att boka så många lektioner i rad samma dag är att föredra, och detta bör man berätta för idrottslärarna så är de ofta tillmötesgående.

Skicka era bästa säljare

Idrottslektionerna är ett utmärkt tillfälle att väcka elevernas intresse för volleyboll. För måna är det deras första intryck av volleyboll, och det är viktigt att det blir bra.
Därför är det otroligt viktigt att man skicka rätt sorts individer till skolorna. Socialt kompetenta, kunniga om alla regler samt pedagogiska och vana att hålla i träningar. Tanken är ju att barnen ska tycka att volleyboll är så roligt att de vill spela igen.

Att vara två stycken från klubben är rekommenderat, i synnerhet med yngre barn då det förenklar avsevärt. Då kan en leda lektionen och den andra vara med och visa, gå runt och instruera etcteraå

Sök medel

Skolsamverkan kan man söka idrottslyftsmedel för, vilket gör att man kan ge instruktörerna ekonomisk ersättning. Ifall de ändå vill göra arbetet ideellt kan man använda medlen till annat, exempelvis bollinköp. En guide om hur man söker pengar för skolsamverkan publiceras snart

Lektionerna

I filen nedan finns planeringar för två lektioner i kidsvolley level 1, 2 och 3. Ifall ni är ute på skolor kan ni köra lektion ett, och sedan lämna en planering för lektion två till läraren. Har man kört en level ett år, kan man nästa år prova efterföljande level

Lektionsplanering Kidsvolley level 1-3

Lektionsplaneringar för fyrmanna publiceras inom kort på denna sida. Håll utkik!