Tips och tricks

•Bibehåll grupper indelade efter ålder i så stor utstreckning som möjligt, könsuppdelning är inte nödvändig före sexmanna. Ha gärna grupper med stort åldersspann, t.ex 03-05

•Se till att alla spelare har basen i sin grupp, men låt gärna de som vill träna mer och har kommit längst även träna med de som är äldre

•Låt barnen själva velja level vid tävling, men vägled dem gärna i valet.

•Försök att skapa bra relationer över åldersgränserna genom att blåde träna ihop och göra lag tillsammans i tävlingar ibland

•Försök att få till Skolvolley, tack vare det kan de som vill träna oftare ha möjlighet till det och ändå hålla på med andra sporter övriga kvällar.

•Fastna inte i en level. Att få vara stjärna i en level ibland, bli utmanad i en annan ibland etc. är nyttigt och utvecklande.