Om volleybompa.se

Volleybompa.se – Volleybollföreningens guide till framgång

Volleybompa.se är skapad av Habo Wolley, som i juni 2014 beviljades medel från Allmänna Arvsfonden för ett projekt som går under arbetsnamnet Volleybompa: En bra start. En del i projektet är att dokumentera och konceptualisera vår verksamhet på ett sätt som gör den applicerbar på övriga volleybollsverige.

Dokumentationen har mynnat ut i volleybompa.se. Här finns mallar för hur man lägger upp en bra verksamhet och beskrivningar av hur Habo Wolleys verksamhet ser ut. Dessutom kommer vi kontinuerligt fylla på med lyckade case, där vi på något sätt varit delaktiga.

Som ni ser finns det boxar i menyfältet. Dessa har i sin tur en hel del undermenyer och det är där ni hittar mallar och manualer. Vi är väl medvetna om att all verksamhet inte passar alla klubbar, och därför har vi försökt göra så att man enkelt kan ta just det man själv är intresserad av. Volleybompa.se ska således vara lika bra att ta hjälp av vare sig man vill starta kidsvolley, arrangera en skolturnering eller börja med just Volleybompa, den barnverksamhet som givit namn till hela projektet.

Högst upp på sidan hittar ni även några andra menyer, dessa har hamnat där dels av designmässiga själ men också för att de är mer övergripande än övriga boxar. För föreningen behandlar mycket ekonomi och struktur, och boxen föräldrar t.ex beskriver vikten av föräldrars delaktighet.

Volleybompa.se kommer aldrig att bli färdig, utan den utvecklas ständigt i takt med att vi drar nya lärdomar.  Hoppas ni hittar det ni söker!

HaboWolleyLogoarvsfonden