Varför unga ledare?

Det finns flera anledningar till att unga ledare, dessa listas nedan för att sedan beskrivas utförligare längre ner:
*Det blir bättre träningar i de yngre grupperna
*De yngre får riktigt bra förebilder
*De som är ledare utvecklas
*Det bygger broar mellan olika åldersgrupper
*Det försörjer klubben på volleybollkompetenta ledare
*De som tröttnar på att utöva sporten kan vara kvar i klubben

Det blir bättre träningar i de yngre grupperna

I kidsvolley är hög ledartäthet viktigt för att kunna bedriva träning på ett bra sätt. Har man unga ledare tillsammans med vuxna ledare ökar det antalet ledare, vilket gör att man kan rikta mer uppmärksamhet till varje barn. De unga ledarna är duktiga på att se tekniska detaljer, men framförallt är de bra på att uppmuntra eleverna och stärka deras självförtroende. De unga ledarna kan dessutom vara med i framförallt spelövningar för att det ska vara lättare att prova på nya moment. Att prova en ny level med en ung ledare som har full koll i laget gör att det känns betydligt tryggare. De unga ledarna är också utmärkta att använda för att visa olika moment, då deras kroppar påminner mer om barnen. Det gör att det är lättare för barnen att se vad som ska göras.

Den unga ledaren blir en förebild

Att som sexåring ha en vuxen person som förebild, som man ser sig själv om några år i, är mycket svårt. Att däremot se att man kan bli lika bra som sin tioåriga unga ledare är betydligt lättare, vilket gör att man ser upp till denne på ett helt annat sätt. Dessutom gillar barn att umgås med personer som är några år äldre än de själva, vilket man ser på hur barnen bokstavligen klänger på ledarna innan och efter träning

Den unga ledaren utvecklas

Som unga ledare utvecklas man, både som ledare och spelare men också som person. Ett engagemang som ung ledare ses av barnet som ett förtroende som de måste förvalta, och sättet de uppträder på överträffar ofta de vuxnas förväntningar. De ser barnen på ett sätt som många vuxna inte gör, och är ett fantastiskt stöd. De unga ledarna har visat sig vara en riktigt tillgång, och föräldrar påpekar inte sällan att deras barn sedan de började som unga ledare genomgått en personlighetsmässig utveckling

Som spelare utvecklas man genom att man får vara med på ett ytterligare pass volleyboll per vecka, och oftast är de unga ledarna aktiva i ett eller flera moment där de själva måste tillämpa sina kunskaper. De får teoretisk repetition i sådant som de egentligen fixar enkelt på träning, men teknisk uppdatering är aldrig fel. Dessutom ökar de förståelsen för ledarens roll även på sin egen träning, vilket gör att de lyssnar bättre när de själva har träning och därav tränar bättre.

Det som en ung ledare utvecklas mest som är givetvis just ledare. Man lär sig hur man skapar bra relationer med eleverna, vikten av positiv feedback samt hur tankarna bakom en träning ser ut. Vad det leder till i längden vet vi inte ännu, då unga ledare introducerades hösten 2014, men förhoppningen är att många av ungdomarna i framtiden ska kunna ta uppdrag som huvudledare.

Brobyggande mellan olika åldersgrupper

I en förening är det viktigt att känna samhörighet, men samhörigheten kan bli lidande ifall klubben blir större. Olika träningsgrupper tenderar att hålla sig mycket för sig själva, undantaget enstaka turneringar dit man kanske åker hela föreningen.

Unga ledare är ett utmärkt sätt att skapa relationer över åldersgränserna. När man i ett längre perspektiv kommer upp på äldre junior- och seniornivå kommer många från olika åldrar troligtvis spela tillsammans, och då är det en jättefördel ifall de redan har en relation till varandra.

Försörjer föreningen på volleybollkompetenta ledare

Volleybompa, kidsvolley, föräldrarutbildningar och olika steg-utbildningar som volleybolltränare är lyckade ingredienser för att rekrytera föräldrar som engagerar sig som ledare. Dessa är otroligt viktiga för verksamheten, men besitter sällan de volleybollkunskaper som krävs när barnen kommer uppåt i åldrarna. Alla ledare behöver inte ha goda kunskaper i volleyboll, men när man kommer upp på fyr- och sexmannanivå är det en fördel ifall några har det.

De som är engagerade som unga ledare är alla aktiva utövare av sporten, vilket gör att de tillförskansar sig kunskaper i volleyboll som en föräldraledare inte får. Med en växande och åldrande verksamhet kommer behovet av volleybollkompetenta att öka, men med unga ledare som växer upp till vuxna ledare har man möjlighet att täcka det behovet

Föreningsmänniskorna blir kvar

Den bistra sanningen är att alla kommer inte fortsätta med volleyboll. Vissa satsar helhjärtat på en annan sport, några skadar sig och andra ägnar tiden åt andra intressen. Eftersom startskottet för unga ledare gick hösten 2014, vet vi ännu inte vad det kommer mynna ut i. Våra förhoppningar är däremot att det ska bli som nedan:

Att de som varit engagerade som unga ledare i större utsträckning blir kvar i andra roller, som t.ex tränare eller kanske på någon styrelsepost. Vissa verkar tycka det är roligare att vara ledare än spelare, och kanske därför avsätter tid för det istället för att spela själva ifall de tvingas välja.

Dessutom tror vi att de som varit unga ledare med större sannolikhet uppmuntrar sina barn att prova volleyboll, och då kanske själva engagerar sig som ledare direkt eftersom de redan besitter de kunskaper som krävs.

Barnen tycker det är roligt

Den kanske främsta och tydligaste orsaken till att använda sig av unga ledare är att barnen tycker att det är roligt. Både de som är unga ledare och de som har unga ledare är väldigt positiva till det. De unga ledarna blir snabbt favoriter hos de mindre barnen, ett favoritskap de trivs med. De unga ledarna får dessutom känna sig vuxna och privilegierade, en känsla som man mår bra av att ha när man lämnar sporthallen.