Planering och logistik

Att vara unga ledare ska vara lustfyllt, enkelt och inte ta speciellt mycket tid i anspråk. För att det ska flyta på smidigt för ledarna krävs det att man har någon eller några vuxna med ansvar för de unga ledarna. Vilka detta är beror såklart på hur klubben ser ut, men ifall det är några av föräldrarna till ledarna eller några av föräldrarna till barnen i gruppen som tränar spelar egentligen ingen roll.

Vilka leder vilka?

En rimlig åldersskillnad mellan de unga ledarna och barnen är 3-6 år, vilket brukar innebära att det är en träningsgrupp emellan. Exempelvis 02-03 är ledare för 06-07, 04-05 är gruppen emellan. Då  kan barnen se sitt framtida jag i ledaren samtidigt som ledarna är tillräckligt gamla för att barnen ska se dem som auktoritära. Har man inte en heltäckande verksamhet får man givetvis anpassa efter vad man har att tillgå.

Träningstider

Det optimala är ifall man kan vara ledare i direkt anslutning till sin egen träning, så att man inte behöver ta sig till hallen en extra gång. Blir det en ofrivillig paus mellan passen, bör man förutom fika erbjuda möjlighet till läxhjälp eller något annat meningsfullt. Vad man kan erbjuda beror på vilka faciliteter man har i hallen.

När man planerar säsongen bör man alltså ta stort hänsyn till att unga ledare ska få träningstider anpassade till när de ska vara ledare. Att få barnen att komma ner till hallen en annan dag ”bara” för att vara ledare är betydligt svårare än när de även får träna efter. Många håller dessutom på med andra sporter, vilket man bör sträva efter att de ska fortsätta göra. Tar man då ytterligare en dag i anspråk kan det bli svårt.

Fika

Fika är, förutom ett väldigt bra sätt att locka barn och ungdomar att vara med, en nödvändigt ifall man ska vara med på två pass. Att få någonting i magen mellan passen behövs för att hålla koncentrationen uppe. Samtidigt är fika ett utmärkt tillfälle att reflektera över dagens pass, dra lärdomar och ge beröm. Dessutom kan man på ett naturligt sätt medan man äter diskutera kostens inverkan på prestation.

Man bör sträva efter att ha ett fika modell mellanmål, såsom mackor och yoghurt. Gifflar och Festis är mindre lyckosamt, åtminstone när det kommer till ungdomarnas prestation på sin kommande träning.

Att lösa mellanmål utan att det kostar föreningen en massa pengar är den stora utmaningen, hur man tacklar den beror på vilka förutsättningar man har i föreningen. Att engagera en far- eller morförälder att baka, att söka sponsring från något bageri eller matvaruaffär, eller att söka stöd från SISU är alla möjliga metoder att helt eller delvis täcka kostnaderna.

I Habo Wolley har vi bestämt att enkelhet är A&O, därför provar vi från och med hösten fika i form av Wasa sandwich, festis och russinpaket. Detta förvaras i ett förråd i hallen och eftersom allt har lång hållbarhet kan man förvara så mycket det finns plats för.

Våga förändra, lita på lärdomar

Ifall det är någon del som inte fungerar i er klubb, lägg ingen prestige i det utan gör en förändring. Detta gäller alla delar i verksamheten men synnerhet unga ledare, då det är ett nytt koncept i volleybollsverige. Unga ledare initierades hösten 2014 och att allt redan skulle vara optimalt är osannolikt.

Delaktighet
Försök hela tiden hålla en dialog både med de unga ledarna samt med de vuxna ledarna i de grupper som har unga ledare. På så sätt får man hela tiden feedback på vad som fungerar bra samt var det finns förbättringspotential. Tack vare det kan man hela tiden jobba för att utveckla sättet man jobbar på, så att de unga ledarna blir ett så bra tillskott i verksamheten som möjligt.