Ledare i fyrmanna

När barnen börjar med fyrmannavolleyboll blir volleybollkompetenta ledare viktigare, jämfört med kidsvolley där volleybollkunskap är underordnat social kompetens. Att komma in som ny ledare i fyrmanna utan volleybollbakgrund kan vara svårt, har man däremot erfarenhet från att leda kidsvolley är steget lättare.

Förkunskaper

För att vara huvudledare i fyrmanna krävs att man har vissa kunskaper i volleyboll, annars blir det svårt att lära ut då spelet till skillnad från kidsvolley i hög grad påminner om ”vanlig” volleyboll.

Hurvida man har tillförskansat sig dessa kunskaper genom att själv ha spelat volleyboll eller genom att utbilda sig till ledare spelar ingen roll, men bäst blir det med stor sannolikhet ifall man gjort både och. Att vara hjälpledare kräver däremot inga förkunskaper, däremot har man stor nytta av de erfarenheter man får genom att hjälpa till som kidsvolleyledare.

Ledartäthet

I kidsvolley är hög ledartäthet eftersträvansvärt. Ju äldre barnen blir, desto mer självgående blir de, varpå kravet på ledartäthet i fyrmanna minskar. Det är dock aldrig en nackdel att ha många ledare, och fortfarande behöver inte alla ledare ha volleybollkompetens utan man kan vara behjälplig ändå.

Att va så pass många ledare att man känner att alla inte behöver vara där varje gång är efttersträvansvärt. Då vet man att man är tillräckligt många ledare, samtidigt som ledarna inte känner samma krav att vara där. Det gör det lättare att engagera sig.

Lagföräldrar

För att de som är engagerade som tränare inte ska få lika stor börda kan man försöka axla över någon form av ”lagförälderansvar” på de föräldrar som inte är engagerade som ledare.

När man kommer upp i fyrmannaåldrarna är det vanligt att man börjar tävla mer, och anmälan till tävlingar är något som lagföräldrar kan administrera över. Även saker som skjuts och tvätt av matchkläder. Att tävla mycket kostar pengar, så en lagkassa är också ett ansvarsområde som passar för denna grupp.

Lagföräldrarna finns helt enkelt till för att avlasta tränarna från annat än just träning, och ju fler man är desto både roligare och enklare blir det.

Ledarförsörjning och utveckling

Hur man försörjer med ledare i fyrmanna beror väldigt mycket på hur klubben ser ut i övrigt. Finns ett seniorlag är det rimligt att några därifrån är tränare i fyrmanna, och har man ett juniorlag kan de fungera som unga ledare.

Det effektivaste sättet att försörja gruppen med ledare är att ha kidsvolleyverksamhet. Kidsvolley engagerar ledare utan krav på förkunskaper på ett lättsamt sätt, och har man dessutom Volleybompa är hela kedjan fullständig. De föräldrar som engagerat sig som ledare tidigare slutar sällan vara det så länge barnen fortsätter spela, att lägga krut på ledarrekrytering tidigt är därför en väl värd investering. Läs mer om kidsvolley här.

Det arrangeras en mängd olika utbildningar för tränare i volleyboll. De som riktar sig till ungdomsvolleyboll är steg 1 och 2, men även steg 3 innehåller delar man har bra nytta av. Att försöka få klubbens ledare att delta på förbundets ledarutbildningar är viktigt, även som ledare vill man känna att man utvecklas för att inte tappa motivationen. Läs mer här

En optimal ledarstruktur ser ut såhär:
LEDARE