Varför tävla?

Det är först på tävling man inser hur fantastisk volleybollsporten, inklusive kidsvolley och beachvolley, faktiskt är. På tävling får man praktisera vad man har lärt sig, jämföra sig med andra, ha kul med sina lagkompisar och träffa nya vänner. Förhoppningsvis får man med sig medalj, om inte så får man åtminstone med sig en massa positiva upplevelser och lärdomar.

Utvecklas som spelare

På tävling får man tillämpa det man lärt sig på träning, oavsett om det är kidsvolley eller fyrmanna. Att tävla är som att vara på ett intensivläger där man får applicera de kunskaper man förskansat sig på träningarna.

När man tävlar en gång och det inte går så bra, och man sedan tävlar igen en månad senare och märker kan det bli mycket tydligare att man gått framåt jämfört med ifall man bara tränar. Skillnaden i vad man lärt sig mellan ena träningen och nästa är sällan så stor, men mellan två tävlingar kan det skilja enormt mycket.

Bygga relationer

Tävling bygger inte bara relationer mellan spelare i olika föreningar, utan också mellan ledare och andra involverade. Att åka på tävlingar och utbyta erfarenheter för med sig mycket positivt. Förhoppningsvis kan man tillsammans arbeta fram bättre tävlingskoncept, man kan ta olika intryck och ”lova” att komma på varandras tävlingar.

Barnen kommer redan från tidig ålder bygga relationer och utöka sin volleybollfamilj, något som är viktigare ju äldre man blir. Svensk Volleyboll är väldigt familjärt, och det måste vi utnyttja.

Man har roligt

De flesta barn och ungdomar har väldigt roligt när de är på tävling, oavsett ifall de vinner eller förlorar. En förlust kanske känns tung för stunden men de allra flesta lämnar hallen med glada miner, och när de ser tillbaks på tävlingar gör de det ofta med glädje.

I kidsvolley där alla på ett så uppenbart sätt är vinnare blir denna gemensamma glädje ännu tydligare. Dessutom smittar den ofta av sig på både ledare och andra funktionärer, vilket gör tävlingar till suveräna event där alla inblandade allt som oftast är väldigt nöjda när de går därifrån