Starta kidsvolley

Kidsvolley är en lättsam form av barnidrott där fokus ligger på att ha roligt. Att starta upp en kidsvolleygrupp är inte svårt, men några steg måste genomgås

Ny förening eller bara en grupp

Ifall det redan finns en volleybollförening i närheten, eller om du som läser är representant för en förening, är det naturligt att starta gruppen i den föreningen. Det är viktigt att tillhöra en förening, på så sätt får man rätt till en stor mängd verksamhetsbidrag från olika instanser.

Finns det inte en förening i närområdet kan man, om man inte är intresserad av föreningsetablering, ta kontakt med närmsta förening och fråga ifall de vill ha satellitverksamhet i den aktuella staden. Då fungerar det precis som ifall man tillhör samma förening, bara det att det geografiska avståndet är större.

Att starta en ny förening är en större apparat. Läs mer om att starta förening här.

Skaffa behövligt material, boka halltid och annat praktiskt

Beroende på hur klubben ser ut kanske man inte har allt material som behövs för kidsvolley. Alla föreningar har möjlighet att söka startpaket för Kidsvolley, vars innehåll kan ses här. Startpaketet är fullgott för att komma igång, men blir verksamheten attraktiv kan man behöva köpa fler bollar. En boll per barn är att sträva efter.

I vissa kommuner är det en enorm konkurrens om halltider. Så fort ni bestämt er för att starta verksamhet är det därför viktigt att försöka boka en attraktiv halltid. Starttid efter 17.00 och sluttid före 20.00 är eftersträvansvärt. Då hinner de flesta föräldrar hem från arbetet, och barnen kommer inte i säng alltför sent. När man väl har en halltid spikad är det dessutom lättare att kommunicera ut den nya verksamheten.

Marknadsför uppstarten

Att marknadsföra behöver inte vara så stort som det låter, men det skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vilka förutsättningar man har. Att göra skolbesök är en effektiv metod för marknadsföring, skolsamverkan kan man dessutom få generösa idrottslyftsmedel för.

Kidsvolley som enda verksamhet
Startar man kidsvolley utan att volleyboll är en etablerad sport i området krävs det att man syns. Berätta för bekanta med barn i rätt ålder och sätt om möjligt upp lite affischer på strategiska platser. Försök även komma ut i skolor för att hålla lektioner, läs mer om skolbesök här.

Kidsvolley i en förening där ungdomsvolleyboll finns
Ifall föreningen har ungdomsverksamhet (fyrmanna) är det viktigt att hela föreningen vet om den nya satsningen: Förhoppningsvis har många av ungdomarna småsyskon i rätt ålder för kidsvolley. Annars är besök i skolor, gärna följt av någon skolturnering eller liknande en bra rekryteringsmetod. När ni väl är ute i skolorna, be om att få sätta upp affischer om er verksamhet. För att göra kidsvolley unik kan man engagera föreningens ungdomar som unga ledare

Kidsvolley i en förening där volleybompa finns
I en förening där man har startat volleybompa men ingen kidsvolley faller det sig naturligt att de som börjar förskoleklass även får börja med kidsvolley. Att börja kidsvolley betyder inte nödvändigtvis att man slutar med volleybompa, låt barnen hålla på med börja så länge det är roligt.

Har man haft volleybompa har man ett guldläge att få in många ledare. Steget från volleybompaförälder till hjälpledare i kidsvolley är inte stort, och det bör man självklart utnyttja för att få en så bra kidsvolleyverksamhet som möjligt.

Trots att majoriteten av rekryteringen sker från volleybompa kan man ändå marknadsföra verksamheten externt för att rekrytera ytterligare spelare. Att få med barnens nya skolkompisar till träningen för att prova på är ett bra sätt att dra nya spelare

Strukturera upp verksamheten

Barn är dömande, på både gott och ont. Därför är det viktigt att direkt göra kidsvolley attraktivt och roligt för barnen, annars finns risken att man aldrig ser dem igen. Men på samma sätt som att barn dissar något de tycker är tråkigt, fastnar de för det de tycker är roligt.

Att lyckas direkt är därför viktigt, så se till att direkt ha en struktur för verksamheten. Bollar, nät och annat material ska finnas på platsen. Träningarna ska redan från första gång vara välplanerade och det finns inget utrymme att skylla på ”oerfarenhet”.

Det finns enkla medel att strukturera upp en träning. Övningsbanker kommer publiceras här inom kort. För att planera rekommenderas en mängd olika medier, mer om träningsplanering kan läsas på sidan ledare i kidsvolley