Övningsbank

Här har vi samlat tolv filmer som alla innehåller diverse olika övningar, uppdelade i olika kategorier. Titlarna anger vilket moment som tränas, samt hur många man bör vara.

Många av dessa klipp kommer även publiceras i svensk volleybolls app ”sideline”, som är under utveckling.

Det är naturligtvis bara kreativiteten som begränsar hur man utformar övningar, många av de övningar som finns med kan med enkelhet justeras för att skapa större variation. Se filmerna som träd, övningarna som grenar och kom själva på kvistarna. Hela spellistan finns här

Serve

Bagger individuellt

Bagger + servemottag i par och trisser

Bagger + servemottag i grupp

Fingerslag individuellt

Fingerslag i par och trisser

Anfall individuellt

Anfall i par

Anfall i grupp

Block individuellt

Försvar och block individuellt

Blandad bollkontroll

Här finns en dropboxmapp med utförliga teknikbilder!

Här finns en youtubespellista med teknikstuier!