Att arrangera utbildning

Ifall er förening arrangerar en utbildning själva är det större sannolikhet att era ledare går på dem, jämfört med ifall det anordnas i andra föreningar. Vissa utbildningar, t.ex föräldrautbildning, måste dessutom arrangeras i den ena föreningen för att vara relevant.

Sondera efterfrågan för utbildningar

En utbildning arrangerad av er förening bör bygga på intresse i den egna föreningen, och majoriteten av deltagarna bör komma därifrån. Att börja varje termin med att ta reda på hur många som kan tänkas på gå de olika utbildningarna är en bra start, för att därefter besluta om vilka utbildningar man ska arrangera.

Planera i samråd med distriktet

Det är de olika distrikten som är ansvariga för utbildningar och de ansöker om att få utbildningarna subventionerade med idrottslyftsmedel. I god tid, helst terminen innan, bör man därför lägga fram att man vill anordna en utbildning samt när man vill göra det.

Ifall distriktet tycker att det är en bra idé, vilket de allt som oftast gör, bör man direkt boka den halltid som behövs. Ifall utbildningen varar över flera dagar måste man även lösa kost och logi. Önskar man någon särskild instruktör kan man tillfråga den personligen, annars tillsätts instruktör av distriktet.

Marknadsför utbildningen internt och externt

Kommunicera snabbt ut i er förening att ni ska arrangera utbildning, och att alla är varmt välkomna att vara med. Att utbildningen är kostnadsfri är ett självklart argument.

Kommunicera även till närliggande föreningar, och marknadsför utbildningen på distriktets hemsida. Det ska inte undgå någon som är intresserad av en utbildning att den finns att göra i er förening.

Är intresset ändå lågt? Ta kontakt med de i föreningen som initialt angett intresse för att vara med, samt övriga som ni anser skulle behöva genomgå utbildningen. Det kan vara allt ifrån föräldrar, ungdomstränare eller unga ledare beroende på vilken utbildning det är. Att bli headhuntad till en utbildning får ledaren att känna sig uppskattad och behövd, vilket ökar sannolikheten att hen går den. Sista minuten-kontakter brukar alltid generera några extra deltagare

Kontrollera att allt är förberett

Några dagar före utbildningen bör man kontrollera att allting är i sin ordning. Ifall deltagarna ska sova någonstans kan man dubbelkolla med boendet, och man ska även kontrollera att någon ordnar fika och att mat är ordnat (restaurangbesök är vanligt).

Se även till att ha all meteriel som behövs i form av utbildningshäften samt projektor/overhead men också bollar och övriga för utbildningen behövd redskap.
För utbildning i barn- och ungdomsvolleyboll, använd inte vuxenbollar. Gör man det finns det stor risk att deltagarna upplever smärta i armar frammot slutet av praktikpassen, eftersom vissa inte är vana vid de bollarna.

Genomför utbildningen

Själva utbildningen bör genomföras relativt smärtfritt,  ifall förberedelserna är gjorda på ett bra sätt. Gör en sista koll att all materiel är på plats och att fika är ordnat.

Förbundet skickar utvärderingar till alla deltagare som ni sedan kan be om att få ta del av, för att se vad ni kan göra bättre nästa gång.