Föräldrar

Föräldrarna till de aktiva är grunden till att en ideell förening över huvud taget kan fungera. Lyckas man inte få föräldrarna att intressera sig för, och vissa även att engagera sig i, sina barns idrottande kommer det leda till stora problem för föreningen.

Få förutom föräldrar har vilja att engagera sig ideellt, och med avlönade tränare skjuter kostnaderna snabbt i höjden. Därför kan det inte nog poängteras hur viktigt det är att få med föräldrar i olika roller i föreningen. Ju fler man är, desto mindre betungande blir engagemanget och desto lättare blir det att få med fler.

Volleybompa – bästa metoden att engagera föräldrar

I Volleybompa är föräldrarna med sina barn under träningen, de är ledare för sitt egna barn och får på köpet en ledarutbildning light. Att efter några år med Volleybompa ta steget att bli Kidsvolleyledare är väldigt naturligt, och anses av många föräldrar vara smidigt. Man gör i princip samma sak, bara det att man även leder andras barn.

För att engagera föräldrar, och skapa en kultur i föreningen där föräldrarna står för ledarskapet, är Volleybompaverksamhet en otroligt bra metod. I Volleybompa blir det väldigt tydligt att förkunskaper inte är viktigt för att vara ledare, utan ett intresse samt positiv inställning räcker långt.

Få med föräldrarna i kidsvolley

Kanske har ni redan kidsvolleyverksamhet till vilken ni vill ha fler ledare, såhär gjorde vi i Habo Wolley för att öka ledartätheten i vår första kidsvolleygrupp.

Engagera passiva föräldrar ”i smyg”
De flesta föräldrar stannar kvar och tittar på sina barns träningar när de är i kidsvolleyålder. Normalt är de måttligt engagerade utan sitter mest med sina tidningar, telefoner och plattor i väntan på att tiden ska gå.

Här har man som förening en enorm outnyttjad resurs. Be föräldrarna vara med och kasta boll, räkna poäng, coacha på en planhalva eller vad som helst. Föräldrarna kommer därigenom bygga förståelse för spelet, vilket gör det roligare att titta samt hjälpa till. Ligger man på föräldrarna en gång är det inte helt ovanligt att de kommer fram träningen efter och direkt erbjuder sig att hjälpa till, ibland till och med ombytta.

Föräldrarutbildning
Att ha en föräldrarutbildning innebär dels att man får möjlighet att berätta om klubbens värderingar, tankar och strävan men också att man lär ut aktuella spelformer, i detta fall kidsvolley. Vad en föräldrarutbildning innebär kan man läsa mer om här.

Vinsten med att hålla en föräldrautbildning är dels att man får lära känna föräldrarna, dels att de får förståelse för både klubben och för spelet samt att de får en kompetenshöjande utbildning gällande att agera som ledare i kidsvolley. De får dessutom själva prova på spelformerna, vilket kan leda till en insikt om varför barnen uppskattar spelet och en förståelse för hur genomtänkt systemet med spelformer är.

Alla som går en föräldrautbildning blir inte ledare, men även om de inte blir det ökar det sannolikheten att de engagerar sig i föreningen mer än annars. Dessutom är det ett utmärkt sätt för föräldrarna att träffa varandra och att stärka den gemensamma föreningskänslan. I och med att man dessutom kan söka idrottslyftsmedel för utbildningen har man inte råd att inte ha den.

Bollkalas – en alternativ metod

Bollkalas provades i Habo våren 2015, och sedan dess har vi varannan måndag under vår och höst fortsatt med det. Bollkalas är som en öppen förskola och ytterligare ett sätt att bygga relationer med föräldrarna. Läs mer om bollkalas här.

För att läsa mer om föräldraengagemang, se underrubrikerna till höger.