Varför fyrmanna

Kidsvolley är anpassat för barn medan volleyboll i dess ursprungliga form är anpassat för vuxna. Därför behövs det en spelform däremellan, vilket är fyrmannavolleyboll.

Fyrmannavolleyboll är anpassat för ungdomar mellan 9-14 år, men dessa åldersgränser är självklart flyktiga och det kan spelas både av äldre och av yngre.

Spel anpassat för ungdomar

När man hållit på med kidsvolley ett tag blir det för enkelt, och då är det naturligt att få vidare till nästa steg. Sexmanna är dock alltför svårt både rent spelmässigt men också teoretiskt, då det är mycket att tänka på. U13/15 däremot är uppbyggt på ett lättare sätt utan krångliga rotationer, uppställningar och byten utan man roterar runt, fast på ett lugnare sätt än i kidsvolley. Reglerna gör helt enkelt att spelet är en på nivå de flesta ungdomar behärskar.

Mer delaktighet

Fördelen med fyrmanna jämfört med sexmanna är att alla får röra bollen mer, är man fyra istället för sex faller det sig naturligt att alla får fler bolltouch och får ta större ansvar för planen. Eftersom alla dessutom roterar runt på alla positioner måste alla göra allt och ingen kan gömmas undan. Att man inte har några avbytare gör även det att alla får vara med på planen.

Allsidiga spelare

I fyrmannavolleyboll gör alla allt. Alla får serva, spela servemottagning, blocka, anfalla passa och spela försvar. Samtliga moment som är viktiga när man sedan börjar spela sexmannavolleyboll. Forskning visar att tidig specialisering slår ut mer än vad det hjälper, därför är det bra att vänta med det tills barnen är mentalt mogna att spela sexmanna

En tydlig utvecklingssteget

Volleybompa-Kidsvolley-Fyrmannavolleyboll-Volleyboll. Jämför man det med hur det såg ut förr, då man kunde börja med volleyboll när man var 11-12 år och direkt spelade samma volleyboll som vuxna är skillnaden enorma. Nu kan man börja tidigt och utvecklas i sin egen takt, i spelformer med regler anpassade efter vad spelare i respektive ålder generellt bemästrar. Dessutom är åldersgränserna någorlunda flytande så att man kan spela på den nivå man själv befinner sig på

En bra grund för att börja spela sexmanna

I och med att man i fyrmannavolley tillämpar alla de slag som används i vanlig volleyboll, blir man mycket väl förberedd för att ta steget vidare till sexmanna. Under tiden man spelar fyrmanna, i synnerhet när man börjar på level 6 och 7, kommer det utkristallisera sig vilka moment man har störst fallenhet för, och det kommer troligtvis ligga till grund för vilken position man specialiserar sig mot. Det är dock viktigt att till en början låta alla spela allt även i sexmanna, inte minst för att det är bra med allsidig träning. Skjut på specialiseringen så långt det är möjligt, åtminstone till gymnasieålder.