Tips och tricks

• Lägg upp en utbildningsplan i samråd med SISU

• Samordna utbildningar med närliggande klubbar

• Prata med målgruppen innan ni bokar tiden för utbildning, så att ni redan från början har en deltagarbas

• Alla förbundsutbildningar kan ledas av extern instruktör, men föräldrautbildningen för även innehålla ett inslag om klubben av någon från föreningen.

•Tänk på att samtliga förbundets utbildningar samt föräldrautbildning finansieras av idrottslyftsmedel.

•Tänk på att alltid rapportera folkbildning vid varje utbildning eller utbildningsliknande aktivitet