Fyrmanna i Habo

Här kommer vi när säsongen 2015/2016 börjar uppdatera hur vi bedriver vår verksamhet med hänsyn till nya spelformer och tävlingsbestämmelser.

Flera fyrmannagrupper

Utgångspunkten är fortfarande åldersbunden träning, och tack vare det stora antalet deltagare kommer vi kunna spela olika spelformer i samma träningsgrupp. Vi bedriver numera fyrmanna i flera olika grupper

PF05-06
I den stora gruppen 05-06 (ca 80 barn) spelar en majoritet level fyra, medan några spelar level 5. Samtidigt är några kvar i kidsvolley level 3. Att det är många ledare och stora hallytor möjliggör att man kan spela allt samtidigt

P02-04
Gruppen P02-04 är en av två grupper som bildats ur gruppen PF02-04.  På grund av att fyrmanna är mer utrymmeskrävande än kidsvolley var vi tvugna att dela upp den stora gruppen. I 02-04 spelas framförallt level 5 och 6, men ibland provar vi på level 7 och vissa är fortfarande kvar på level 4.

F00-04
Eftersom vi har något färre tjejer än killar i klubben är åldersspannet i denna grupp något högre, här tränas förutom fyrmanna level 5-7 även sexmanna och tack vare tillgången till flera planer är det inga problem.
Trots att de spelar olika spelformer så tränar de ihop som en grupp, men det faktum att de har två tränare är betydelsefull för att de ska kunna träna mer ”grenspecifikt”.

P00-01
Dessa killar spelar framförallt sexmanna men beroende på hur många de är på sina träningar passar det ibland bättre att spela fyrmanna level 7. Då det dessutom tillkommit lite nybörjare i denna grupp är det lämpligt att dessa och därmed alla ibland spelar fyrmanna.

Skolvolley
I vår skolverksamhet är fyrmanna grunden för de i årskur 3-7, för de yngre finns kidsvolley och de äldre har ingen skolvolley men däremot har våra äldre killar en tidig träning i veckan. Den tidiga träningen är bra i sig då den lämnar kvällen fritt för annat.

Föräldravolley
På föräldravolleyn spelas alla möjliga spelformer, men fyrmanna är bra för nybörjare då det går snabbt att komma till spel och ofta blir roliga dueller.