Bedriva kidsvolley

Kidsvolley är volleyboll anpassad efter barn, och det primära syftet är att barnen ska ha roligt. Ifall de inte blir volleybollstjärnor är det inte hela världen, faktum är att med största sannolikhet kommer många i slutändan satsa på en annan sport. Kidsvolley och dess träning kräver därför inte samma långsiktiga utvecklingstänk som vanlig volleyboll, utan har man hittat något som barnen uppskattar finns det ingen anledning att ändra arbetssätt. Här nedan följer några tips på hur man bedriver kidsvolley. Mer konkreta tips kommer framöver i och med vår övningsbank som är under konstruktion.

Utrustning och hallutrymme

Kidsvolley är betydligt mindre utrymmeskrävande än volleyboll, då det spelas på badmintonplan. Det kan dessutom spelas på tvären på en volleybollplan, då tre lika stora planer skapas med hjälp av ett kidsvolleyband och vardera tremeterslinje. 24 barn per bana är någon form av maxgräns för hur många barn man kan svälja.

Den utrustning som krävs för kidsvolley får man i det startpaket man kan söka bidrag för
Dock kan man behöva köpa till mer material. En boll per barn är eftersträvansvärt, då många övningar utförs individuellt. Har man en stor verksamhet kan mer än ett kidsvolleyband vara nödvändigt. Beroende på hur hallen ser ut kan ibland kidsvolleystolpar passa bättre, det är volleybollstolpar gjorda för att sätta badmintonnät på. Saker som inte ingår i startpaketet som kan vara bra att ha är lekband, bollhavsbollar och blädderblock för poäng.

En vanlig kidsvolleyträning

En kidsvolleyträning behöver inte skilja sig speciellt mycket från gång till gång. Barn gillar igenkänning, och har man hittat ett fungerande koncept är det dumt att ändra för mycket. För att barnen ska utvecklas som spelare och kunna gå upp i svårighetsgrad måste man dock införa mer avancerade övningar ju bättre barnen blir. Får barnen inte tillräcklig utmaning finns risken att de tröttnar.

Inledning
Ta för vana att samla alla innan uppvärmningen i en ring på golvet. Då kan någon ledare passa på att räkna hur många som är där,vilket är bra att veta både för anpassning av övningar och LOK-rapportering. Berätta kort om vad som ska hända på träningen, att berätta mycket är slöseri med tid då de flesta barnen ändå glömmer.

Uppvärmning
Uppvärmning är det moment som kan varieras mest. Det behöver inte vara några avancerade grejer utan vanliga lekar, med eller utan boll, fungerar alldeles utmärkt. Samarbets- och kordinationsövningar görs med fördel, och bollkontroll är ett välkommet moment i uppvärmningen.

Teknik/Övningar
Efter uppvärmning passar det sig utmärkt att träna på olika moment, vilka moment man tränar på beror självklart på vilken nivå barnen ligger på. Att ha ett tema för träningen kan vara fördelaktigt, så att det inte blir för mycket för barnen att ta in. Att man lägger fokus på t.ex baggerbast betyder dock inte att man inte kan göra annat också, det gäller att anpassa övningarna så att de blir lagom utmanande för barnen.

Vid övningar är det viktigt att barnen är aktiva och får så många bolltouch som möjligt. Köbildning ska undvikas i största möjliga mån. Att bara samla boll medan andra övar är inte heller bra, men att däremot hämta sin egen boll efter exempelvis ett smashkast är inga problem för ett barn.

Spel
Att spela är höjdpunkten för de allra flesta, och något man bör lägga stort fokus på. Beroende på hur gruppen ser ut med antal och nivåskillnad kan man variera vilka levlar man spelar, och man behöver inte spela samma level på varje plan.

Dela in lag, ge en boll till varsin plan och sätt igång. Spela korta matcher och byt motståndare ofta. Blir lagen ojämna, tveka inte att byta runt spelare mellan de olika lagen. Ledare kan med fördel vara med och spela för att bidra med stabilitet på planen.

Lek
Kidsvolley som spelform är lekbetonad, men det kan ändå vara bra att lägga in en lek och då är slutet ett utmärkt tillfälle. Leken får gärna innehålla boll- och kroppskontroll, volleybolliknande moment gör även leken till träning. Ifall man delat upp hallen med en vikvägg under träningen kan man dra upp den inför leken, så att hela gruppen leker tillsammans.

Avslutning
Precis som att det kan vara bra att samla alla barn innan träningen kan man med fördel samla dem även efter. Man kan ställa lite frågor om barnen tyckte det gick bra, vad som var roligast etc. Vid denna samlingen befinner sig ofta föräldrar i hallen där för att hämta sina barn, vilket gör det till ett perfekt tillfälle att informera om exempelvis kommande turneringar.

Skicka alltid hem barnen med ett förhoppning att ni ska ses igen nästa gång, och att man såklart kan träna lite hemma om man vill det.