Övrig skolaktivitet

Ifall inte skolvolley, nattvolley eller idrottslektioner passar, eller ifall man vill komplettera med annat, kan man givetvis göra det. Det är egentligen bara kreativiteten som sätter stopp för vilka utbyten man kan göra med skolan.

Fritidsvolley

I läroplanen för fritidsverksamheten står det att man ska erbjuda barnen att prova på nya verksamheter, gärna genom andra aktörer. Därför är fritidshemmen ofta väldigt positiva till att man kommer till fritids och håller i Kidsvolley.

Fördelen med att vara på fritids är att man ofta kan hålla på längre tid än en idrottslektion, detta gäller i synnerhet under lov då barnen är där längre tid. Att erbjuda fritidsvolley efter att man varit ute i skolorna och har haft är ett utmärkt sätt att ge barnen ytterligare ett tillfälle att spela. I och med att de redan kan grunderna kan man gå på spel ganska omgående, och exempelvis göra en turnering av det.

Elevens val

Många skolor erbjuder elevens val-aktivitet för sina elever. I synnerhet ifall man vet att det finns ett intresse för volleyboll på skolan, och man har någon i föreningen som har tid, kan man erbjuda skolan att hålla i volleyboll på elevens val. Elevens val är utformat på olika sätt beroende på skola, det lättaste är att ta kontakt med den skola man vill vara på och erbjuda sina tjänster.