Unga ledares roll

Unga ledares roller skiljer sig naturligtvis lite beroende på hur gamla de är, hur länge de varit ledare och i viss mån vilken nivå de ligger på volleybollmässigt. Men det bör fastslås direkt att unga ledare är inga vuxna ledare, och bör därför inte användas därefter

Peppa, pusha, stärka

Den unga ledarens främsta uppgift är att vara en positiv kraft som uppmärksammar alla, både de duktiga och de som har det svårt. En viktigt del i det är att snabbt lära sig allas namn, då positiv feedback förstärks ytterligare ifall man även nämner barnets namn. Barnen tar dessutom åt sig mycket mer när de får höra det från en som bara är några år äldre kontra från en vuxen.

Få barnen att känna att de lyckas

Om ett barn känner att han lyckas, tycker han att det är roligt. Den positiva feedback unga ledare ger ska ha som mål att varje barn ska lämna träningen och känna att just han eller hon lyckades idag.

För att få barn att känna att de lyckas måste man när exempelvis är med och spelar anpassa sin nivå så att man inte blir bättre än barnen. En ung ledare som spelar över en boll som ett barn inte kan fånga har inte lyckats med sin uppgift. Syftet i varje handling en ung ledare gör ska vara att få något eller några barn att känna att de lyckas.

Vara en förebild

De unga ledarna blir snabbt idoler och favoriter bland barnen, en roll som innebär ett stort ansvar. Som förebild måste man tänka på vad man säger och hur man agerar i olika situationer, något som man tillsammans med de unga ledarna måste jobba med. Det är helt naturligt att de unga ledarna inte är världsmästare på agerande till en början, utan det är något man ständigt måste jobba med att förbättra.

De allra flesta ungdomar trivs med att ha yngre barn som ser upp till dem. Men för att det ska få så positiva effekter som möjligt är det otroligt viktigt att de tar rollen på ett korrekt sätt. Görs det kan man skapa stora synergieffekter där både ledaren och barnet utvecklas och fostras på olika sätt, och lyckas man med det är mycket vunnet.

Förevisa övningar

Att som sexåring titta på en fullvuxen man som utför ett kast, för att sedan göra likadant själv, är svårt. De fysiska förutsättningarna är så otroligt stora att det är omöjligt för ett litet barn att bearbeta den visuella informationen och sedan göra om till en egen rörelse.

Att däremot titta på ett barn som är några år äldre, som fysiskt är väsentligt mer lik barnet själva, gör det betydligt lättare för barnen att imitera rörelsen. Dessutom är den volleybollkompetenta unga ledaren ofta bättre på att få med små detaljer än en förälder utan volleybollbakgrund

Stärka upp på planen

Eftersom unga ledare själva spelar volleyboll och många av dem hållit på länge, och således har erfarenheter av att spela de olika nivåerna i kidsvolley och fyrmanna är det utmärkta att använda i spelövningar.

En ung ledare bidrar med trygghet och stabilitet på banan och kan på så sätt höja övriga spelare flera snäpp. Med en ung ledare på planen är det betydligt lättare att testa på nästa spelform, utan att det till en början är alldeles för svårt. De unga ledarna finns dessutom alltid där och ger positiv feedback, på ett sätt som gör att alla barn känner sig sedda

En ung ledare måste anpassa sitt spel efter hur duktiga barnen är. När en ung ledare är med och spelar ska han självklart inte spela ut motståndaren, han ska göra så att motståndaren lyckas med sin handling och därmed förlänger bollduellen. Till exempel ifall man spelar kidsvolley level 2 och någon är ensam på andra sidan, då gör den unga ledare ett lätt kast så att barnet kan rädda in en kamrat.

Unga ledare gör stegen mellan de olika nivåerna avsevärt lättare att ta, vilket är en framgångsfaktor för att barnen ska känna att de lyckas.

Coacha under turneringar

De något mer rutinerade unga ledarna fungerar utmärkt som coacher i kidsvolley. Många har själva spelat kidsvolley och har full koll på alla regler och användbara taktiker. Samtidigt gör deras förebildsroll att barnen under tävlingen lyssnar på de unga ledarna på ett helt annat sätt än de gör på vuxna.

Unga ledare ska inte….

Som tidigare nämnt är det skillnad på vuxna och unga ledare. Rollen som ung ledare ska i första hand vara en förebildsroll där man visar vägen för de unga. Rollen är inte planerande eller instruktiv, trots att det i viss mån kommer förekomma. Några don’ts är därför:

Planera hela moment
Den unga ledaren ska inte själv ges ansvar att planera hela moment, utan andras inblandning. Däremot kan de själva få arbeta fram en övning, som de tillsammans med vuxna ledare sedan genomför. Att få planera med vägledning och utan ansvar är utvecklande för ledarna.

Lämnas ensamma med barnen
De unga ledarnas främsta roll är som det står ovan att få barnen att känna att de lyckas. Därför är det inte bra ifall de unga ledarna exempelvis behöver ryta till mot gruppen för att de inte sköter sig, det är de vuxnas ansvar. Finns det inga vuxna ledare kan det unga ledaren tvingas göra det, vilket kan få till följd att relationen man byggt upp med barnen förändras negativt.

Dela ut straff
Av samma anledning som att de inte ska skälla ska de inte heller dela ut någon form av straff. Straff, i den mån det förekommer bland barn, ska delas ut av de vuxna ledarna.

Själva ha hand om ett lag
Att unga ledare coachar på turneringar fungerar jättebra, men det krävs att någon vuxen är med runt om och håller koll på barnen, ser till att de får mat i sig, stöttar upp ifall någon börjar gråta o.s.v. Har man många lag med i en turnering behöver det inte finnas en vuxen i varje lag, men den unga ledaren ska alltid känna att det finns någon de kan prata med ifall det uppstår problem