Föräldrarutbildningar

En föräldrautbildning är en komprimerad utbildning om max 3 timmar där man presenterar den verksamhet som är aktuell för klubbens barn, samt föreningen i stort och dess värden. Man bör sträva efter att samtliga föräldrar går den så tidigt som möjligt. Det är betydligt större sannolikhet att de som går föräldrautbildningen engagerar sig som tränare eller ledare.

Föräldrautbildningar – bästa sättet att sälja klubben och sporten

Ett av de bästa sätten att få barnen att stanna kvar i verksamheten är att anordna föräldrautbildningar. Det är en investering som säkert betalar sig i alla idrotter, men framförallt i idrotter som inte har en stark tradition i Sverige eller bygden där man verkar.

Volleyboll är en idrott som inte alla föräldrar har en naturlig koppling till. Deras enda möte med sporten kan vara från skolgymnastiken, en kavalkad av servemissar och blåmärken på armarna som sällan upplevts som något positivt. Att få föräldrarna att inse vilken fin produkt vi har i volleyboll och kanske framförallt i Kidsvolley är en nyckel till framgång.

Presentera klubben

Under utbildningen har man chansen att visa klubbens värdegrund. Föräldrar vill att barnen stannar i en idrott och en klubb som förmedlar fina värden och har ett genomtänkt sätt att arbeta med hela barnen och inte bara ser dem som idrottare med hopp om framtida A-lagsspelare.

I Kidsvolley finns en mycket sympatisk tanke om allas medverkan inbyggd. Är man bara tre spelare så kan man vara ett lag och spela match. Blir man fem spelare finns en avbytare, men tiden på bänken är oerhört kort eftersom spelet till viss del bygger på att man hela tiden kommer in och ut på planen. Ingen Kidsvolleyspelare lämnar en match eller turnering besviken för att de inte fått spela.

Spela Kidsvolley

Bästa sättet att sälja en bil kan vara att få den tänkta köparen att provköra upplevelsen som försäljaren nyss gjort sitt yttersta för att presentera på bästa sätt. Det man gör och upplever med sina egna sinnen sitter fast i kroppen. Föräldrautbildningens huvudpunkt bör därför vara att spela Kidsvolley. Det är när föräldrarna själva spelar, samtidigt som de får de olika varianterna förklarade för sig, som de på allvar kommer att inse hur enkelt och prestigelöst Kidsvolley är. Det är när de själva, efter endast tio minuters träning inser att de kan spela match, som de verkligen fattar vilket lysande spel Kidsvolley är. Vilken fantastisk barnidrott vi har att erbjuda!

Lär känna föräldrarna

Föräldrautbildning är också en utmärkt möjlighet att lära känna föräldrarna. De som kommer till utbildningen är sugna på att veta mer om klubben och om sporten. Ni som har utbildningen bör vara lika sugna på att lära er mer om föräldrarna. Ni som håller i utbildningen vet givetvis allt om klubben och sporten, så det ska ni inte tänka för mycket på. Det arbetet gjorde ni när ni planerade utbildningen och kom överens om hur klubben ska fungera.

Lägg fokus på att notera hur föräldrarna tar emot klubben, hur de reagerar på utbildningen och vilken attityd de har till det ni jobbar med. Prata med föräldrarna om deras idrottsbakgrund. Och gör det gärna under tiden som ni spelar Kidsvolley. När man svettas lagom mycket i ett gemensamt och trivsamt spel säger erfarenheten att många föräldrar verkligen visar vad de tycker. Ni kommer dem närmre och kanske har ni lyckats rekrytera en ny ledare.

I bifogad power point kan du läsa om att Arrangera föräldrautbildning Kidsvolley