Lärarutbildning

De flesta idrottslärare och fritidspedagoger gick sin utbildning långt före kidsvolleyn kommit till Sverige, och har således ingen aning om hur det spelas. Därför är det inte konstigt att kidsvolley spelas på idrotten på samma sätt som fotboll och innebandy, trots att det till skillnad från fyrmannavolleyboll är en bra sport för idrottslektioner i och med dess enkelhet.

Varför utbilda lärare?

Att lära någon att fiska är effektivare än att ständigt göda någon med fisk. På samma sätt är det mycket bättre att utbilda idrottslärare och fritidspedagoger i hur man håller i kidsvolley, än det är att åka runt bland alla skolor och hålla i lektioner själva.

Att hålla i lektioner för alla klasser i en stad är otroligt tidskrävande, och en omöjlighet för de allra flesta föreningar. Att däremot utbilda personal på skolor att hålla i lektioner själva tar inte speciellt lång tid, men kräver vissa förberedelser.

Utbildar man personalen på skolan får man på köpet ett bra samarbete med skolorna, vilket är bra ifall man vill bedriva skolvolley eller annat i samband med skolorna. Kanske får de större förståelse för er verksamhet och upplåter bra tider i hallen eller liknande.

Bjud in och planera lärarutbildning

I skolans värld går ofta saker långsamt och man behöver vara ute i god tid för att få till någonting. Ifall ni redan nu har någon form av samverkan med skola, nyttja er av det och prata direkt med de lärare ni känner. Förhoppningsvis är en av anledningarna till att de samverkar med er att de gillar just volleyboll och därför vill lära sig mer om det.

Ifall lärarna visar intresse är nästa steg att kontakta rektorer på skolorna ni riktar er till. Erbjud att komma och hålla en utbildning, och säg att ni kan anpassa tiden efter vilka möjligheter skolan har. Föreslå de UFA-dagar som finns samt övrig tid utanför ordinarie skolverksamhet.

När första skolan har nappat så bjud in övriga skolor till samma tid, men ifall de inte kan då så erbjud möjligheten att hålla i en utbildning vid annat tillfälle i deras lokaler. Det behöver inte vara speciellt många deltagare för att det på sikt ska bli en vinst för er förening.

Finansiering
Ifall man får till en fyra timmar lång utbildning i kidsvolley klassas det som en kidsvolleyledarutbildning, och man kan således söka idrottslyftsmedel genom förbundet. Då får man båda instruktör, hall samt fika betalt.

Anpassa utbildningen

Beroende på för vilka man ska hålla utbildningen ska man självklart anpassa den, främst när det gäller innehåll men också när det gäller tid. Vissa kanske bara har möjlighet att avsätta en timma, medan andra får loss en halvdag

Fritidspedagoger och lågstadielärare
Utbildning för fritidspedagoger och lärare som i synnerhet är verksamma i åk F-2 bör bara helt inriktad på kidsvolley, kasten och de olika levlarna i spelet. Att utgå från level ett för att sedan bygga på, samt lite tips på övningar som passar varje level. Ha även med er lektionsplaneringar som lärarna får och sedan kan nyttja sig av, lektionsplaneringar finns här

Mellanstadielärare
För mellanstadielärare bör fokus ligga på de olika slagen i volleyboll, bagger fingerslag och smash samt hur man lär ut dom. Att gå igenom kidsvolley skadar inte, men lägg fokus på fyrmanna level 4 som är en bra spelform för åk 4-6, men gå även in på level 5. Ha även med er lektionsplaneringar som lärarna får och sedan kan nyttja sig av, lektionsplaneringar finns här

Högstadielärare
För högstadielärare bör fokus ligga på de olika volleybollslagen och hur man lär ut dem, samt hur man man spelar level 5. Men gå även igenom level 4 så man kan anpassa lektionen efter elevernas färdigheter. Alla klarar inte av att spela level 5, och då är level 4 ett bra komplement. Ha även med er lektionsplaneringar som lärarna får och sedan kan nyttja sig av, lektionsplaneringar finns här

Praktik

Erbjud er att vara med när idrottsläraren själv håller i en lektion, för att efteråt ge tips och tricks på hur man kan göra det bättre. Att ha en kompetent volleyboll-ledare bredvid sig gör att läraren känner sig trygg. När läraren sedan haft några lektioner under handledning bör han känna sig säker att hålla i lektionerna själv.

Att gå en teoretisk utbildning är viktigt, men får man inte praktiken under handledning finns det stor risk att kunskaperna går till spillo och lärarna ändå inte väljer att ha kidsvolley/volleyboll på idrottslektionerna. Om så är fallet har ni ansträngt er i onödan, vilket självklart inte är bra.