Föräldrar i Habo Wolley

Många föräldrar

I Habo Volley har vi genom målmedvetna satsningar och Volleybompa samt Unga Ledare uppnått en hög ledartäthet, inkl. unga ledare (i 05-08) ser det ut ungefär såhär:

Untitled

Ansvarsfördelning

Inför varje säsong så använder vi oss utav nedanstående planeringsverktyg. I Habo kan flera personer ha samma uppgift, men i många föreningar behöver istället samma person ta på sig flera uppgifter.

Bild12

Ju fler ledare man är, desto lättare är det att engagera ytterligare fler. Ovanstående visar väldigt tydligt hur mycket mindre betungande det är att vara ledare när man delar på ansvaret.