Habo Wolleys struktur

Habo Wolley betraktar sig som en ungdomsförening med elitverksamhet, de senaste åren har vi lagt stor fokus på att få fart på ungdomsverksamheten och den är pga det ni kan läsa de här mallarna.

Vi har valt att de upp föreningen i olika sektioner

Barn
Kidsvolley och Volleybompa, då killar och tjejer tränar tillsammans, går under barn och en styrelseledamot har särskilt ansvar för barnverksamheten.

Flickjunior/senior samt pojkjunior/senior
Från det att barnen är ca 12 år delas de upp i killar och tjejer. En ledamot är ansvarig för flickor och en för pojkar.

Motion
Vi har även en motionsverksamhet som idag inte finns representerad i styrelsen, mer än det faktum att vissa av styrelseledamöterna medverkar i den.

Elit
Habo Wolley har ett herrlag i elitserien och i styrelsen finns en sportchef som är ytterst ansvarig för elitverksamheten.

Övriga delar i en förening

Marknad/Sponsring
En styrelseledamot är ansvarig för sponsorer, men självklart ä vi flera som hjälps åt att värva nya och förhandla med befintliga sponsorer.

Event
Vi arrangerar väldigt många olika typer av event, allt från skolturneringar till elitmatcher. En person i styrelsen är ansvarig för att i samråd med ledare och andra engagerade bemanna alla event med funktionärer

Ekonomi
Kassör är en självklar styrelsepost och ordning i finanserna är viktigt för en förening. Någon som regelbundet skickar ut bokföring och prognoser till övriga i styrelsen gör att alla känner trygghet.

Halltider
Att boka halltider är ett stort uppdrag, att behöva konkurrera med andra föreningar om de bästa tiderna Just nu sköts hallbokningar av en person som inte sitter i styrelsen, på uppdrag av eventansvarig.