Förbund och distrikt

SVBF

Svenska Volleybollförbundet, svensk volleyboll, är specialidrottsförbundet för volleybollsporten. Volleybollsporten inkluderar både volleyboll, beachvolley och sporternas olika spelformer för barn. Svensk Volleyboll innehåller ca 180 föreningar som tillsammans licensierar 8500 spelare.
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är de ledamöter som på årsmötet väljs att styra svenska volleybollförbundet. Förbundsstyrelsen är medlemmarnas röst och vem som helst kan kandidera för en plats. Samtliga i förbundsstyrelsen arbetar ideellt.

Kanslipersonalen samt personal på RTC
På kansliet i Stockholm arbetar ca 8 personer, som sköter förbundets dagliga verksamhet Kansliet arbetar inom områdena distrikt- och föreningsutveckling, tävlingsfrågor, kommunikation och ekonomi.

På RTC i Falköping arbetar personalen på riksidrottsgymnasiet RIG Falköping. Förutom gymnasiet bedrivs också majoriteten av all juniorlandslagsverksamhet i Falköping.

Distrikten

Svensk Volleyboll är uppdelat i åtta distrikt. Skåne, Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska, Mittsvenska, Stockholm-Gotland, Nordsvenska samt Örebro-Värmland.

Distrikten arbetar främst med utveckling av föreningarna, men också av den tävlingsverksamhet som bedrivs inom distrikten. Varje år tas också två distriktslag, ett med flickor och ett med pojkar, ut för att tävla i åldersklassen u17.