Varför skolan?

Skolan är en fantastisk rekryteringskanal för idrottsverksamhet. Alla barn går i skolan, och skolan är som regel positiva till att främja ett aktivt liv med mycket rörelse. Därför är det, ifall man har lite framförhållning, möjligt att få komma ut i skolan och tillsammans med idrottslärare hålla lektioner i kidsvolley och fyrmannavolleyboll. Eftersom de allra flesta barnen tycker att kidsvolley och volleyboll är väldigt roligt är det, ifall man har en träningsgrupp och en träningstid att erbjuda, ett otroligt bra sätt att få tillskott i verksamheten.

Volleyboll är ingen naturlig skolidrott

Volleybollsporten spelas inte alls på samma sätt som t.ex fotboll och innebandy görs på idrotten. En av anledningarna är att lärarna inte har fullkoll på varken kidsvolley eller fyrmanna, och därför inte vill lära ut det. Därför kan det vara ett måste att komma ut från föreningen, men när man väl är ute bör man passa på att erbjuda utbildning för idrottslärare så att de själva i framtiden kan hålla i det.

Träning i samband med skoltid

Att erbjuda volleybollträning i samband med skoltid, så kallad skolvolley, är det andra stora man kan göra med koppling till skolan. Skolvolley har fördelen att det inte konkurrerar med andra idrotter då det sker på eftermiddagen och inte på kvällen, samt att man kan söka idrottslyftsmedel för det vilket innebär att man kan avlöna ledare och köpa utrustning.

Skolturnering för ökat intresse

Att arrangera en skolturnering kan även det ge tillskott i verksamheten, i synnerhet på skolvolleyn då många kommer vilja träna ihop sig inför turneringen. Dessutom ger en sådan turnering, ifall den planeras och genomförs bra, klubben en bra image utåt även till de som normalt inte tränar volleyboll men som ändå vill vara med och tävla. Även de som bara är där och tittar får en bild av volleyboll.

Marknadsför er

Skolan är dessutom det perfekta stället att marknadsföra verksamheten och alla grupper. Rektorer och övrig skolledning är ofta positivt ställda till att man sätter upp affischer på skolan och delar ut foldrar i samband med att man exempelvis håller i en volleybollektion.