Media och publicitet

Att få uppmärksamhet i media är otroligt viktigt, inte bara för uppmärksamheten utan det förbättrar även klubbens image och rykte. Att försöka nå så många som möjligt med så mycket som möjligt bör man som förening sträva mot, och medier är ofta väldigt mottagliga för nyheter från föreningar.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev är ett bra sätt att kommunicera med sina intressenter. Nyhetsbrev kan delas upp i två olika varianter. Dels det övergripande som går ut till alla intressenter, samt det avgränsade som t.ex går ut till berörda träningsgrupper gällande en cup.

Att ha olika mailgrupper sparade fungerar i de flesta mailklienter, och gör att man kan skicka nyhetsbrev på ett smidigt sätt.

Hemsida

En hemsida bör bestå av framförallt två saker, statisk information samt nyheter. Statisk information är sådant som inte eller sällan förändras, t.ex träningstider och medlemsavgifter. De som besöker hemsidan gör det ofta för att de letar efter något, det är därför viktigt att hemsdan är både innehållsrik och samtidigt lättnavigerad.

Nyheter, t.ex referat och framtida händelser kan med fördel kommuniceras ut på hemsidan. Ifall man dessutom delar information på facebook och ev. övriga sociala medier så når man fler människor. Att även skicka ut alla nyheter som publiceras på hemsidan som pressreleaser till lokal media kan leda till extra publicitet utan ansträngning.

Hemsidan bör också användas för intern kommunikation, gärna i samband med nyhetsbrev och infomail. Anmälan till cuper och events bör finnas lättillgängligt på webben.

Sociala Medier

Sociala medier är ett utmärkt sätt att kostnadsfritt nå ut till sina intressenter och deras bekanta. Att som förening vara aktiv på Sociala medier kan göra att man uppfattas som mycket större än man är

Facebook
Facebook används av både gamla och unga, och är den vanligaste sociala mediekanalen. En facebooksida är smidig för att dela bilder och filmer i stor kvantitet, samt publicera reportage och händelser.

Twitter
Genom att koppla sitt facebook-konto till ett twitter-konto kan man få alla facebookuppdateringar att automatiskt publiceras på Twitter. De som är längre än 140 tecken publiceras i form av länkar till originalposten. En ytteligare kanal utan någon ansträngning är självklart positivt.

Instagram
Instagram används framförallt av ungdomar men även många föräldrar har hakat på trenden. Instagram bör användas för att publicera mer kvalitativa bilder, t.ex lagbilder på ett segrande lag eller bra bilder från särskilda tillfällen. Genom Instagram når man många yngre som inte har facebook.

Snapchat
Snapchat är en app som används för att skicka bildmeddelanden mellan användare. Funktionen mystory gör dock att man kan dela bilder med alla sina kontakter, som försvinner efter ett dygn. Pga det kan man arbeta väldigt kvantitativt på snapchat, och använderna kan sedan själva välja vilka bilder de vill ”screen-shota”. Att ha någon som bombar upp bilder på snapchat när man är på tävling kan vara kul både för de som inte kan vara där och se och för de som spelar som får en massa bilder i sin telefon att titta på sen.

Periscope
Periscope är en populär app för live-stream av video där man på ett smidigt sätt kan följa sin vänner. Periscope används vid fördel under cuper och matcher för att lägga upp videoklipp. Klippen kan även ses i efterhand av användarna.

Lokaltidningar

Tidningar, vare sig det är papperstidningar eller nättidningar, gillar att få material färdigt att publicera. Att därför skicka ut alla de nyheter man ändå skriver till exempelvis sin hemsida till tidningsredaktioner kan leda till medial publicitet.

Ifall man arrangerar en tävling eller något annat evenemang, som man vill få exponerat utan att fokusera på resultat, bör man inte kontakta sporten utan istället vända sig till lokalredaktionen. Exempelvis Volleybompa har visat sig vara mycket populärt stoff på familje/lokal-sidorna.

När det gäller turneringsframgångar ska man självfallet skicka till sportsidor, och tänk på att man aldrig kan förlora något på att skicka en pressrelease.