Ledare i volleybompa

Förälder och huvudledare

På volleybompa är varje förälder ledare för sitt barn. Föräldern är ombytt och deltar aktivt i alla övningar, och anpassar efter instruktion övningen på bästa sätt för just sitt barn. Instruktion ges av en eller flera huvudledare.

Huvudledaren driver timmen framåt och instruerar vad som ska göras. Instruktionernas främsta syfte är att föräldrarna ska förstå, för att i sin tur förklara vad som ska göras för just sitt barn. Huvudledaren berättar alltså vad som ska göras och ger exempel på hur man kan anpassa övningen efter sitt barns nivå, sedan är det upp till föräldern att förmedla instruktionen på lämplig nivå till sitt barn.

Att leda volleybompa

Att vara huvudledare i Volleybompa är inte lika svårt som att vara ledare för äldre barn. Dels behöver man inga egentliga volleybollkunskaper och dels är det vuxna man instruerar till, som av naturliga själv har lättare att ta in instruktioner än barn. När väl instruktionerna är förmedlade är övningen ofta självgående och huvudledaren behöver väldigt sällan lägga sig i.

Att vara förälder och leda sitt barn framåt är också det lättare än att vara ledare för äldre. Tränar man äldre har man ofta ansvar för många, i Volleybompa kan man helt fokusera på att ens eget barn ska ha roligt. Att barnet förstår och gör rätt kan vara en fördel, men är definitivt ingen nödvändighet för att barnet ska ha just roligt vilket ju är det viktigaste.

Steget vidare

Har man varit med som förälder i Volleybompa har man en god grund att fortsätta som ledare i kidsvolley. Man blir igenkänd av barnen, har fått grepp om många olika lekar och övningar samt lärt sig grunderna i kidsvolley. Genom att leka tillsammans med sitt barn har man tillförskansat sig en ledarutbildning som räcker gott och väl för att vara en av många ledare som hjälps åt att ta hand om en kidsvolleygrupp.