Nybörjare

Nybörjare en utmaning först efter U11

När det kommer in nybörjare i kidsvolley eller U11 är det sällan något problem, då det i samma grupp ofta spelas olika levlar och nybörjaren med lite specialträning snabbt kan komma upp på en nivå inte långt ifrån sina kamrater.

I en ren U15-grupp kan nybörjare däremot vara en utmaning, då övriga adepter ofta hållit på flera år och nått en hög nivå som även tar den mest talangfulla viss tid att uppnå. Att få in nybörjaren i gruppen, på ett sätt så att varken nybörjaren känner att den sinkar gruppen eller gruppen känner sig sinkad av nybörjaren, kräver att man anpassar träningsupplägget.

Vikten av en god syn på nybörjare

Som tränare och ledare måste man ha en välkomnande inställning till nybörjare. Volleybollen har traditionellt sätt varit en sport man börjar med sent, och det finns flera exempel på stjärnor som börjat till och med i gymnasieålder.

Man måste även göra gruppen varse om vikten av att bli fler, dels för att man inte kan veta vem som framöver kommer bli bra samt eftersom man när man ska börja spela sexmanna behöver vara åtminstone 12 spelare för att kunna bedriva träning optimalt. Och ifall man är runt 12 i gruppen redan nu, kan man inte räkna med att alla fortsätter. Det är alltså av yttersta vikt att behandla nybörjare på ett välkomnande sätt så att de tycker volleyboll är roligt, utvecklas och därigenom stannar i sporten.

Nivån på gruppens betydelse

Hur lätt det är att integrera nybörjaren beror i första hand på nivån i den övriga gruppen, ifall övriga gruppmedlemmar även de är i princip nybörjare är det givetvis inget problem.

Är gruppen erfaren och ligger på en för sin ålder hög nivå är integration av nybörjare sällan något problem. I en rutinerad grupp finns ofta några som själva kan agera coach och hjälptränare åt nybörjaren, ligga på honom/henne om teknik samt snacka in nybörjaren i spelet.  Ifall man är två eller fler tränare i gruppen ska man använda sig av möjligheten att ibland avsätta en tränare helt åt nybörjaren, men man måste tänka till så att nybörjaren även får göra övningar tillsammans med resten av laget. Precis som alla andra är han eller hon mest troligt inte där enbart för att spela volleyboll, utan också för att umgås med sina vänner, känna lagsammanhållning etc.

De flesta grupper är dock varken nybörjargrupper eller Sverigeelit, utan ligger någonstans däremellan. I gruppen ligger inte heller alla på samma nivå, utan man hittar personer överallt i följande korsdiagram:
utvecklingskurva

I diagrammet avgränsas fyra olika grupper
1. De som nyligen har börjat och ligger på en låg nivå (gemene nybörjare)
2. De som nyligen har börjat men ligger på en hög nivå (talanger)
3. De som har hållit på ett tag men inte kommit så långt (har svårt för sig)
4. De som hållit på ett tag och utvecklats mycket (Stjärnor)

Anledningen till att det inte finns några årtal eller bestämda nivåer utsatta är för att diagrammet ska kunna användas i alla träningsgrupper där man placerar ut adepterna i relation till varandra.

Kurvan i mitten är en normal utvecklingskurva för en adept i gruppen. Utvecklingstakten är hög till en början för att sedan mattas av mer och mer ju duktigare man blir.

Precis som i en grupp där de flesta är på hög nivå finns det i en mer normal grupp någon eller några som befinner sig på en hög nivå. Dessa bör man utnyttja för att snabbt på in nybörjaren i gruppen. Man bör dock vara noggrann med att inte samma spelare får agera draglok hela tiden, då finns en stor risk att denne tröttnar eftersom den själv inte kommer utvecklas i samma takt som sina kamrater. Det ligger ett stort ansvar på ledare att ge nybörjare den uppmärksamhet de behöver, samtidigt som man inte släpper övriga i gruppen helt och slutar uppmärksamma dem. Därför är det en stor fördel ifall man är flera ledare i gruppen. För att träna en nybörjare krävs inte speciellt goda volleybollkunskaper, att bara stå och kasta bollar så att nybörjaren kan träna bagger eller fingerslag är en viktig insats.

Instruktion av ledare, mängdträna med andra

När en nybörjare ska få nya instruktioner är det fördelaktigt ifall en ledare berättar och något annan visar, men när väl instruktionen är given krävs ingen ledare för att mängdträna. Att låta en förälder kasta boll, en annan deltagare påminna om teknik eller vara sparringpartner fungerar alldeles utmärkt.

Återigen är det viktigt att det inte är samma person som agerar mängdträningspartner hela tiden, därav en fördel ifall någon förälder eller extra ledare kan vara med när nybörjaren tränar avsides.

Nybörjare ≠ problematiskt

Har man en bra beredskap att ta hand om nybörjare är det i första hand inget problem, utan ett viktigt tillskott. Att någon person vill testa volleyboll är såklart jättebra och man måste göra allt för att denne ska trivas.

Ifall både ledare och spelare har en positiv inställning till nybörjare kommer denne, som diagrammet visar, utvecklas i hög takt för att snabbt bli en del av gruppen. Att ha ett kontinuerligt tillskott av nybörjare gör dessutom att den som började senast blir av med klassificeringen som nybörjare när det kommer ytterligare någon ny, och det blir ingen som är hjälplöst efter resten av gruppen. Ett sttändigt tillskott av nybörjare gör även att gruppen blir bättre på att hantera dem, och nybörjarna kommer bli bättre i allt snabbare takt. Det skapar positiva vibbar i en grupp när man är fler som är bra, trots att det är många som börjat senare.

Konkreta tips för nybörjare

*Befäst inställningen i gruppen om att nybörjare är viktigt för framtiden då man behöver vara många, samt att man inte vet vilka som kommer bli bra.

*Ta hjälp av de som kommit längst i sin utveckling för att agera draglok.

*Lägg som ledare tid för att enbart jobba med nybörjaren, men låt den också bli en del av gruppen.

*Skynda långsamt. Det är ingen idé att hoppa över moment, det kommer slå tillbaks senare. Men man behöver heller inte grotta ner sig i detaljer, dessa kommer falla på plats senare.

*Låt nybörjaren vara med i spelövningar, gärna i lag med de som kommit längst. De kommer stötta nybörjaren och göra att han/hon snabbare utvecklas.

*Glöm inte bort de som hållit på länge bara för att det kommit en nybörjare. När du kör enskilt med nybörjaren, se till att de får göra avancerade grejer så att även de utvecklas.

*Försök snabbt få med nybörjaren av tävla, det är genom tävling man utvecklas allra fortast